Regulamin sklepu internetowego Akademii Mali Wielcy

obowi膮zuj膮cy od 1 stycznia 2023 r.

>>>TUTAJ mo偶esz 艣ci膮gn膮膰 regulamin w PDF<<<

Niniejszy regulamin jest udost臋pniany nieodp艂atnie przez sprzedawc臋 na stronie internetowej https://akademiamaliwielcy.pl/ ka偶demu zainteresowanemu jego tre艣ci膮 i to w spos贸b, kt贸ry umo偶liwia pozyskanie, odtwarzanie oraz utrwalenie tre艣ci regulaminu.

Ka偶dy zainteresowany zawarciem okre艣lonej umowy ze sprzedawc膮 ma obowi膮zek zapozna膰 si臋 z tre艣ci膮 niniejszego regulaminu.

KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭
Masz jakie艣 pytania dotycz膮ce tre艣ci regulaminu lub funkcjonowania sklepu internetowego Akademii Mali Wielcy? Skontaktuj si臋 ze sprzedawc膮!
Ze sprzedawc膮 mo偶na szybko i efektywnie skontaktowa膰 si臋:
a) drog膮 elektroniczn膮 鈥 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl;
b) kieruj膮c do sprzedawcy tradycyjn膮 korespondencj臋 鈥 na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin;
c) telefonicznie 鈥 pod numerem +48 501 614 584 (w godzinach od 9:00 do 18:00 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w kt贸rych sprzedawca zapowiedzia艂 brak swojej dyspozycji poprzez wizyt贸wk臋 Google lub komunikat na stronie internetowej lub w swoich mediach spo艂eczno艣ciowych);
d) za pomoc膮 aplikacji Messenger 鈥 kieruj膮c wiadomo艣膰 na adres profilu Akademii Mali Wielcy na portalu Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaMaliWielcy/;
e) za pomoc膮 bezpo艣redniej wiadomo艣ci na portalu Instagram 鈥 kieruj膮c wiadomo艣膰 na adres profilu Akademii Mali Wielcy na portalu Instagram: https://www.instagram.com/akademiamaliwielcy/.

Co znajdziesz w niniejszym regulaminie?
I. DEFINICJE
II. POSTANOWIENIA OG脫LNE I KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭
III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZG艁OSZENIE PROBLEMU TECHNICZNEGO
IV. US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭
V. REJESTRACJA I US艁UGA CYFROWA PROWADZENIA KONTA
VI. NEWSLETTER (UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA) I LEAD MAGNETS
VII. SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃 鈥 POSTANOWIENIA OG脫LNE
VIII. US艁UGI EDUKACYJNE
IX. TRE艢CI CYFROWE
X. ODST膭PIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEG艁O艢膯
XI. ODPOWIEDZIALNO艢膯 SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNO艢CI Z UMOW膭 TRE艢CI CYFROWEJ LUB US艁UGI CYFROWEJ (REKLAMACJE TRE艢CI CYFROWYCH LUB US艁UG CYFROWYCH)
XII. REKLAMACJA US艁UG EDUKACYJNYCH
XIII. PRZEDSI臉BIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA
XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE KLIENT脫W B臉D膭CYCH PRZEDSI臉BIORCAMI
XV. PROMOCJE, CENY I KONKURSY
XVI. OPINIE
XVII. PRZEDSPRZEDA呕
XVIII. PRAWA AUTORSKIE, W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA, LICENCJA
XIX. DANE OSOBOWE
XX. INFORMACJE O MO呕LIWO艢CI SKORZYSTANIA Z POZAS膭DOWYCH SPOSOB脫W ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADACH DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
XXI. ROZWI膭ZYWANIE SPOR脫W
XXII. KOREPETYCJE Z MATEMATYKI
XXIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE
ZA艁膭CZNIK NR 1: WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA
ZA艁膭CZNIK NR 2: WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSI臉BIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

I. DEFINICJE
Okre艣lenia u偶yte w niniejszym regulaminie oznaczaj膮:
1) sklep internetowy 鈥 sklep internetowy Akademii Mali Wielcy dost臋pny pod adresem https://akademiamaliwielcy.pl/sklep/;
2) strona internetowa 鈥 strona internetowa dost臋pna pod adresem https://akademiamaliwielcy.pl/;
3) sprzedawca 鈥 Katarzyna Maksel prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzib膮 w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮ca si臋 NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694;
4) klient 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, kt贸ra zamierza zawrze膰 lub zawar艂a umow臋 ze sprzedawc膮 na zasadach okre艣lonych w niniejszym regulaminie;
5) konsument 鈥 osoba fizyczna dokonuj膮ca ze sprzedawc膮 czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮;
6) przedsi臋biorca na prawach konsumenta 鈥 osoba fizyczna prowadz膮ca we w艂asnym imieniu dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 lub zawodow膮, kt贸ra zamierza zawrze膰 lub zawar艂a ze sprzedawc膮 umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z prowadzon膮 przez ni膮 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale niemaj膮c膮 dla tej osoby charakteru zawodowego, kt贸ry to charakter wynika w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
7) przedsi臋biorca 鈥 osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieb臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, wykonuj膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮, kt贸ra zamierza zawrze膰 lub zawar艂a ze sprzedawc膮 umow臋, kt贸ra to umowa jest bezpo艣rednio zwi膮zana z prowadzon膮 przez przedsi臋biorc臋 dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 i posiada dla tej osoby charakter zawodowy, kt贸ry to charakter wynika w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej;
8) konto 鈥 konto klienta utworzone w sklepie internetowym sprzedawcy, umo偶liwiaj膮ce dokonywanie czynno艣ci prawnej ze sprzedawc膮, gromadz膮ce dane o z艂o偶onych zam贸wieniach;
9) produkt/tre艣膰 cyfrowa 鈥 dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej (np. e-book, produkt wideo);
10) newsletter 鈥 tre艣膰 cyfrowa, obejmuj膮ca informacje handlowe dotycz膮ce dzia艂alno艣ci sprzedawcy (w tym informacje o nowo艣ciach i promocjach) oraz r贸偶nego rodzaju materia艂y (w tym materia艂y edukacyjne), wysy艂ane w celu marketingu bezpo艣redniego;
11) subskrybent 鈥 klient, kt贸ry zawar艂 ze sprzedawc膮 umow臋 o dostarczanie newslettera lub podj膮艂 dzia艂ania zmierzaj膮ce do jej zawarcia;
12) lead magnet 鈥 tre艣膰 cyfrowa (np. e-book, produkt wideo, plik PDF, grafika) lub umo偶liwienie subskrybentowi udzia艂u w wydarzeniu organizowanym przez sprzedawc臋 (np. webinar), oferowane przez sprzedawc臋 w celu zach臋cenia klienta do zawarcia umowy o dostarczanie newslettera;
13) us艂ugi 鈥 wszelkie us艂ugi oferowane przez sprzedawc臋 odp艂atnie lub nieodp艂atnie, zar贸wno stacjonarnie, jak i zdalnie, w szczeg贸lno艣ci us艂ugi edukacyjne, us艂ugi 艣wiadczone drog膮 elektroniczn膮;
14) us艂uga cyfrowa 鈥 us艂uga pozwalaj膮ca na wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dost臋p do danych w postaci cyfrowej lub wsp贸lne korzystanie z danych w postaci cyfrowej (kt贸re zosta艂y przes艂ane lub wytworzone przez klienta lub innych u偶ytkownik贸w tej us艂ugi), a tak偶e inne formy interakcji za pomoc膮 danych w postaci cyfrowej (np. prowadzenie konta);
15) 艣rodowisko cyfrowe 鈥 sprz臋t komputerowy, oprogramowanie i po艂膮czenia sieciowe wykorzystywane przez klienta w celu uzyskania dost臋pu do tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej lub w celu korzystania z nich;
16) us艂ugi edukacyjne 鈥 w szczeg贸lno艣ci warsztaty, szkolenia, konsultacje, treningi indywidualne, us艂ugi edukacyjne grupowe, us艂ugi edukacyjne grupowe cykliczne, korepetycje oferowane przez sprzedawc臋;
17) umowa 鈥 umowa zawierana albo zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem na warunkach okre艣lonych w niniejszym regulaminie, w szczeg贸lno艣ci za po艣rednictwem sklepu internetowego;
18) umowa o dostarczenie tre艣ci cyfrowej 鈥 umowa zawierana albo zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, dotycz膮ca dostarczenia tre艣ci cyfrowej oferowanej przez sprzedawc臋;
19) umowa o dostarczenie us艂ugi cyfrowej 鈥 umowa zwierana albo zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, dotycz膮ca dostarczenia us艂ugi cyfrowej;
20) umowa o dostarczanie newslettera 鈥 umowa o dostarczenie tre艣ci cyfrowej, zawierana albo zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, a dotycz膮ca dostarczania newslettera;
21) umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 umowa zawierana albo zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, dotycz膮ca 艣wiadczenia us艂ug drog膮 elektroniczn膮;
22) umowa o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych 鈥 umowa zawierana albo zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, dotycz膮ca us艂ug edukacyjnych;
23) niezgodno艣膰 鈥 niezgodno艣膰 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮, dotycz膮ca jej dostarczania lub 艣wiadczenia (kryteria oceny zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 okre艣la art. 43k ust. 1 i 2 ustawy o prawach konsumenta);
24) zam贸wienie 鈥 o艣wiadczenie woli klienta, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia w艂a艣ciwej umowy mi臋dzy klientem a sprzedawc膮 na warunkach wskazanych w niniejszym regulaminie;
25) formularz zam贸wienia 鈥 formularz udost臋pniony w ramach sklepu internetowego, umo偶liwiaj膮cy klientowi z艂o偶enie zam贸wienia;
26) formularz rejestracji 鈥 formularz udost臋pniony w ramach sklepu internetowego, umo偶liwiaj膮cy klientowi za艂o偶enie konta w sklepie internetowym;
27) rejestracja 鈥 procedura maj膮ca na celu za艂o偶enie przez klienta konta w sklepie internetowym;
28) formularz logowania 鈥 formularz udost臋pniony w ramach sklepu internetowego, umo偶liwiaj膮cy klientowi zalogowanie do jego konta w sklepie internetowym;
29) formularz zapisu na newsletter 鈥 formularz udost臋pniony w ramach sklepu internetowego lub pod okre艣lonym przez sprzedawc臋 linkiem, umo偶liwiaj膮cy klientowi zawarcie ze sprzedawc膮 umowy o dostarczanie newslettera;
30) promocja 鈥 szczeg贸lne warunki zawierania umowy proponowane przez sprzedawc臋 w okre艣lonym przez sprzedawc臋 czasie, z kt贸rych klient mo偶e skorzysta膰 na okre艣lonych przez sprzedawc臋 zasadach, w szczeg贸lno艣ci obni偶enie ceny produktu lub us艂ugi;
31) cena ostatnia najni偶sza 鈥 najni偶sza cena, w jakiej produkt lub us艂uga by艂 dost臋pny w sklepie internetowym w ci膮gu 30 dni przed og艂oszeniem przez sprzedawc臋 promocji;
32) cena promocyjna 鈥 cena produktu lub us艂ugi w sklepie internetowym po zastosowaniu obni偶ki wprowadzonej w zwi膮zku z og艂oszeniem przez sprzedawc臋 promocji;
33) umowa zawarta na odleg艂o艣膰 鈥 umowa zawarta mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, bez jednoczesnej fizycznej obecno艣ci stron, z wy艂膮cznym wykorzystaniem jednego lub wi臋kszej liczby 艣rodk贸w porozumiewania si臋 na odleg艂o艣膰 do chwili zawarcia umowy w艂膮cznie;
34) checkbox 鈥 ma艂e kwadratowe pole osadzone w sklepie internetowym lub na stronie internetowej, kt贸rego zaznaczenie s艂u偶y w szczeg贸lno艣ci do potwierdzania dokonania danej czynno艣ci lub wyra偶enia okre艣lonej zgody;
35) kodeks cywilny 鈥 ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. 鈥 Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1360 ze zm.);
36) kodeks post臋powania cywilnego 鈥 ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. 鈥 Kodeks post臋powania cywilnego (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.);
37) ustawa o prawach konsumenta 鈥 ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);
38) ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych 鈥 ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2509);
39) ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 鈥 ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344);
40) ustawa o ochronie danych osobowych 鈥 ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781);
41) og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych osobowych (RODO) 鈥 Rozporz膮dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z ze zm.);
42) ustawa o podatku od towar贸w i us艂ug 鈥 ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towar贸w i us艂ug (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.).

II. POSTANOWIENIA OG脫LNE I KONTAKT ZE SPRZEDAWC膭
1. Niniejszy regulamin okre艣la zasady zawierania um贸w pomi臋dzy sprzedawc膮 a klientem, w tym prawa i obowi膮zki sprzedawcy oraz klienta, jak r贸wnie偶 warunki korzystania ze sklepu internetowego.
2. Informacje dost臋pne na stronie internetowej, w sklepie internetowym lub w niniejszym regulaminie nie stanowi膮 oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a s膮 jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego.
3. Za po艣rednictwem sklepu internetowego klient ma mo偶liwo艣膰 zawierania ze sprzedawc膮 um贸w o 艣wiadczenie us艂ug, w szczeg贸lno艣ci um贸w o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych, um贸w o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮, jak r贸wnie偶 um贸w o dostarczenie tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej. Klient ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 zawierania ze sprzedawc膮 um贸w o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych oraz um贸w o dostarczenie tre艣ci cyfrowej, o kt贸rych mowa w zdaniu pierwszym, poza sklepem internetowym, np. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej lub formularza kontaktu.
4. Je偶eli sprzedawca nie zawar艂 z klientem odr臋bnej umowy, niniejszy regulamin stanowi odpowiednio w艂a艣ciw膮 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug lub umow臋 o dostarczenie tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej. W przypadku zawarcia odr臋bnej umowy regulamin stanowi jej integraln膮 cz臋艣膰, chyba 偶e zawarta umowa stanowi inaczej. W przypadku wyst膮pienia sporu co do tre艣ci regulaminu i zawartej umowy sprzedawca i klient zwi膮zani s膮 tre艣ci膮 zawartej umowy.
5. Sklep internetowy jest dost臋pny na stronie https://akademiamaliwielcy.pl/sklep/.
6. Sklep internetowy prowadzony jest przez sprzedawc臋.
7. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze sklepu internetowego zgodnie z niniejszym regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowi膮zuj膮cym prawem, w spos贸b niezak艂贸caj膮cy funkcjonowania sklepu internetowego.
8. Klientowi, w ramach korzystania ze sklepu internetowego, zabrania si臋 dostarczania, rozsy艂ania lub przekazywania tre艣ci o charakterze spamu lub tre艣ci bezprawnych, w szczeg贸lno艣ci tre艣ci propaguj膮cych przemoc, znies艂awiaj膮cych lub naruszaj膮cych dobra osobiste i inne prawa os贸b trzecich.
9. Klient, w ramach korzystania z us艂ug i produkt贸w sprzedawcy, zobowi膮zany jest do podawania sprzedawcy wy艂膮cznie prawdziwych, aktualnych i niezb臋dnych danych (w tym danych osobowych) oraz do niezw艂ocznego aktualizowania tych danych.
10. Klientowi zabrania si臋 modyfikowania w spos贸b nieuprawniony tre艣ci dostarczanych przez sprzedawc臋 w sklepie internetowym lub na stronie internetowej (w szczeg贸lno艣ci cen, opis贸w produkt贸w lub us艂ug).
11. Tre艣膰 niniejszego regulaminu mo偶e zosta膰 utrwalona przez klienta na papierze (poprzez jego wydrukowanie) lub zapisanie na innym trwa艂ym no艣niku.
12. W przypadku zam贸wie艅 dokonanych przez klienta na rzecz osoby trzeciej, w szczeg贸lno艣ci na rzecz dziecka klienta, klient jest zobowi膮zany poinformowa膰 osob臋 trzeci膮 o postanowieniach niniejszego regulaminu.
13. Ze sprzedawc膮 mo偶na szybko i efektywnie skontaktowa膰 si臋:
a) drog膮 elektroniczn膮 鈥 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl;
b) kieruj膮c do sprzedawcy tradycyjn膮 korespondencj臋 鈥 na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin;
c) telefonicznie 鈥 pod numerem +48 501 614 584 (w godzinach od 8:00 do 18:00 od poniedzia艂ku do pi膮tku z wy艂膮czeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni, w kt贸rych sprzedawca zapowiedzia艂 brak swojej dyspozycji poprzez wizyt贸wk臋 Google lub komunikat na stronie internetowej lub w swoich mediach spo艂eczno艣ciowych);
d) za pomoc膮 aplikacji Messenger 鈥 kieruj膮c wiadomo艣膰 na adres profilu Akademii Mali Wielcy na portalu Facebook: https://www.facebook.com/AkademiaMaliWielcy/;
e) za pomoc膮 bezpo艣redniej wiadomo艣ci na portalu Instagram 鈥 kieruj膮c wiadomo艣膰 na adres profilu Akademii Mali Wielcy na portalu Instagram: https://www.instagram.com/akademiamaliwielcy/.
14. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 przez niego form膮 kontaktu jest forma elektroniczna poprzez wiadomo艣膰 e-mail.

III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZG艁OSZENIE PROBLEMU TECHNICZNEGO
1. Wymagania techniczne, kt贸rych spe艂nienie umo偶liwia korzystnie ze sklepu internetowego, strony internetowej, us艂ug lub produkt贸w sprzedawcy to:
a) sprawne urz膮dzenie pod艂膮czone do sprawnie dzia艂aj膮cego Internetu;
b) aktualny system operacyjny i przegl膮darka internetowa, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome;
c) aktywne konto poczty elektronicznej;
d) sprawny pakiet aplikacji biurowych, np. pakiet Microsoft Office lub jego odpowiednik;
e) sprawny program umo偶liwiaj膮cy otwieranie plik贸w w formacie PDF, a w przypadku okre艣lonych produkt贸w r贸wnie偶 sprawny program umo偶liwiaj膮cy otwieranie plik贸w w formacie MOBI, EPUB;
f) w przypadku produkt贸w wideo 鈥 sprawny program umo偶liwiaj膮cy otwieranie tych plik贸w w odpowiednim formacie, np. w formacie MP4, MOV, WMV, AVI, AVCHD, FLV, F4V, SWF, WEBM, HTML5 lub innym, wskazanym przez sprzedawc臋 w ofercie produktu wideo, zamieszczonej w sklepie internetowym lub na stronie internetowej;
g) sprawne urz膮dzenie umo偶liwiaj膮ce poprawne wype艂nianie formularzy (np. klawiatura, mysz komputerowa).
2. W celu korzystania z us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych przez sprzedawc臋 w formie zdalnej klient zobowi膮zany jest:
a) zapewni膰 sobie lub swojemu dziecku urz膮dzenie elektroniczne umo偶liwiaj膮ce nawi膮zywanie po艂膮cze艅 wideo (w szczeg贸lno艣ci komputer, tablet, laptop) z dost臋pem do sprawnie dzia艂aj膮cego Internetu, z zastrze偶eniem, 偶e przy jednym stanowisku z jednym urz膮dzeniem elektronicznym mo偶e by膰 obecna tylko jedna osoba;
b) zapewni膰 sobie lub swojemu dziecku sprawnie dzia艂aj膮c膮 kamer臋 i mikrofon, kt贸re podczas 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej powinny by膰 w艂膮czone;
c) zapewni膰 sobie lub swojemu dziecku dost臋p do aplikacji wskazanej przez sprzedawc臋 (np. Google Meet, Microsoft Teams), przy u偶yciu kt贸rej sprzedawca 艣wiadczy zdalnie dane us艂ugi edukacyjne.
3. Przed z艂o偶eniem zam贸wienia klient zobowi膮zany jest sprawdzi膰, czy spe艂nia wskazane w niniejszej sekcji regulaminu wymagania techniczne.
4. Sprzedawca o艣wiadcza, 偶e podejmuje 艣rodki niezb臋dne dla zapewnienia prawid艂owego funkcjonowania sklepu internetowego, strony internetowej, jak r贸wnie偶 swoich produkt贸w i us艂ug.
5. Sprzedawca zaleca, aby klient zapozna艂 si臋 z podstawow膮 wiedz膮 na temat cyberbezpiecze艅stwa (np. na temat bezpiecznego korzystania ze sklep贸w internetowych, dokonywania transakcji internetowych) oraz zaleca, aby klient we w艂asnym zakresie zabezpieczy艂 swoje urz膮dzenia w podstawowe 艣rodki bezpiecze艅stwa technicznego (np. programy antywirusowe).
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za prawid艂owo艣膰 funkcjonowania strony internetowej, sklepu internetowego lub produkt贸w, jak r贸wnie偶 nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieprawid艂owo艣ci techniczne w przebiegu danej us艂ugi edukacyjnej 艣wiadczonej w formie zdalnej, je偶eli wadliwe funkcjonowanie strony internetowej, sklepu internetowego lub produkt贸w czy nieprawid艂owo艣ci w przebiegu danej us艂ugi edukacyjnej 艣wiadczonej w formie zdalnej wynikaj膮 z niespe艂nienia przez klienta, wskazanych przez sprzedawc臋 w niniejszej sekcji regulaminu, wymaga艅 technicznych czy z innych przyczyn technicznych le偶膮cych po stronie klienta.
7. Sprzedawca informuje, 偶e w swojej dzia艂alno艣ci z nale偶yt膮 staranno艣ci膮 wybiera aplikacje, za pomoc膮 kt贸rych 艣wiadczy us艂ugi edukacyjne zdalnie. Jednocze艣nie sprzedawca o艣wiadcza, 偶e nie ponosi odpowiedzialno艣ci za jako艣膰 oraz nieprawid艂owo艣ci techniczne w przebiegu danej us艂ugi edukacyjnej 艣wiadczonej w formie zdalnej, je偶eli przedmiotowe nieprawid艂owo艣ci wynikaj膮 z problem贸w technicznych podmiotu zewn臋trznego, odpowiedzialnego za aplikacj臋 przy u偶yciu kt贸rej sprzedawca 艣wiadczy dane us艂ugi edukacyjne.
8. W przypadku problem贸w technicznych zwi膮zanych z funkcjonowaniem sklepu internetowego, strony internetowej, produkt贸w lub us艂ug sprzedawcy klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮 wysy艂aj膮c zg艂oszenie problemu technicznego na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.
9. Zg艂oszenie o kt贸rym mowa w ust. 8 powinno zawiera膰 dok艂adny opis stwierdzonego problemu technicznego, a w razie konieczno艣ci tak偶e za艂膮czniki ukazuj膮ce istot臋 danego problemu technicznego.
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo 偶膮dania dodatkowych wyja艣nie艅 od klienta w przypadku z艂o偶enia przez niego zg艂oszenia problemu technicznego, a klient zobowi膮zany jest udzieli膰 sprzedawcy stosownych wyja艣nie艅 pod rygorem pozostawienia zg艂oszenia bez rozpatrzenia.
11. Po dokonaniu zg艂oszenia problemu technicznego sprzedawca podejmuje si臋 szczeg贸艂owej analizy zg艂oszenia, a nast臋pnie podejmuje decyzj臋 w przedmiocie podj臋cia w艂a艣ciwych czynno艣ci, polegaj膮cych w szczeg贸lno艣ci na:
a) usuni臋ciu zg艂oszonego problemu technicznego w drodze naprawy 鈥 je偶eli rzeczywi艣cie problem techniczny wyst膮pi艂 po stronie sprzedawcy;
b) udzieleniu wsparcia technicznego 鈥 w szczeg贸lno艣ci poprzez udzielenie klientowi stosownych wskaz贸wek technicznych.
12. Sprzedawca ma prawo do ingerencji w struktur臋 danych, ustawienia produkt贸w oraz uprawnienia klienta do jego konta w sklepie internetowym, je偶eli jest to konieczne do usuni臋cia problemu technicznego.
13. Sprzedawca informuje, 偶e nie ma obowi膮zku wprowadzania w sklepie internetowym, na stronie internetowej lub w swoich produktach czy us艂ugach edukacyjnych 艣wiadczonych zdalnie wszelkich zmian zg艂aszanych przez klienta lub inn膮 osob臋, w szczeg贸lno艣ci zmian dotycz膮cych funkcjonalno艣ci czy optymalizacji dzia艂ania sklepu internetowego, strony internetowej, produkt贸w czy us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych zdalnie.

IV. US艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭
1. Sprzedawca 艣wiadczy na rzecz klienta nast臋puj膮ce us艂ugi drog膮 elektroniczn膮:
a) rejestracja konta poprzez formularz rejestracji, a tak偶e dost臋p do konta poprzez formularz logowania 鈥 zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje z chwil膮 rozpocz臋cia wprowadzania danych przez klienta odpowiednio do formularza rejestracji lub do formularza logowania;
b) umo偶liwienie zawarcia umowy ze sprzedawc膮 drog膮 elektroniczn膮 poprzez formularz zam贸wienia 鈥 zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje z chwil膮 dodania przez klienta pierwszego produktu lub us艂ugi do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym;
c) formularze kontaktowe 鈥 zawarcie umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 nast臋puje z chwil膮 rozpocz臋cia wprowadzania danych przez klienta do formularza kontaktowego.
2. Us艂ugi wskazane w ust. 1 niniejszej sekcji regulaminu s膮 艣wiadczone na rzecz klienta nieodp艂atnie i przez czas nieoznaczony.
3. Umowy wskazane w ust. 1 niniejszej sekcji regulaminu klient mo偶e wypowiedzie膰 w ka偶dym czasie poprzez przes艂anie stosowanego o艣wiadczenia drog膮 elektroniczn膮 na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.
4. Szczeg贸艂y dotycz膮ce rejestracji, prowadzenia konta w sklepie internetowym, logowania do konta w sklepie internetowym dost臋pne s膮 w niniejszym regulaminie w sekcji 鈥濺EJESTRACJA I US艁UGA CYFROWA PROWADZENIA KONTA鈥.
5. Szczeg贸艂y dotycz膮ce korzystania z formularza zam贸wienia w sklepie internetowym dost臋pne s膮 w niniejszym regulaminie w sekcji 鈥濻K艁ADANIE ZAM脫WIE艃 鈥 POSTANOWIENIA OG脫LNE鈥.
6. Klientowi zabrania si臋 dostarczania tre艣ci o charakterze bezprawnym w przypadku korzystania przez klienta z us艂ug 艣wiadczonych przez sprzedawc臋 drog膮 elektroniczn膮.
7. Klient ma prawo sk艂ada膰 sprzedawcy reklamacje w zwi膮zku z korzystaniem z oferowanych przez sprzedawc臋 us艂ug 艣wiadczonych drog膮 elektroniczn膮.
8. Klient mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 o kt贸rej mowa w ust. 7 wysy艂aj膮c sprzedawcy wiadomo艣膰 reklamacyjn膮 na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. W wiadomo艣ci reklamacyjnej klient powinien poda膰 swoje imi臋 oraz nazwisko, firm臋 oraz NIP (opcjonalnie), adres e-mail, adres do korespondencji, przedmiot reklamacji (rodzaj us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮), szczeg贸艂owy opis zaistnia艂ego problemu zwi膮zanego z dan膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮, oczekiwania w stosunku do sprzedawcy w zwi膮zku z zaistnia艂ym problemem zwi膮zanym z dan膮 us艂ug膮 艣wiadczon膮 drog膮 elektroniczn膮.
9. Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza otrzymanie reklamacji drog膮 elektroniczn膮 na podany przez klienta w wiadomo艣ci reklamacyjnej adres e-mail.
10. Sprzedawca rozpatruje ka偶d膮 reklamacj臋 z艂o偶on膮 w zwi膮zku z korzystaniem przez klienta z danej us艂ugi 艣wiadczonej drog膮 elektroniczn膮 w terminie 14 dni od dnia wp艂yni臋cia reklamacji na adres poczty elektronicznej sprzedawcy.
11. Odpowied藕 na reklamacj臋 sprzedawca przekazuje klientowi na trwa艂ym no艣niku.
12. Je偶eli odr臋bne postanowienia niniejszego regulaminu nie stanowi膮 inaczej, umowa o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 wygasa w momencie:
a) usuni臋cia przez klienta wszystkich danych w formularzu rejestracji lub w formularzu logowania lub usuni臋cia konta klienta przez klienta 鈥 w przypadku us艂ugi polegaj膮cej na rejestracji konta poprzez formularz rejestracji, jak r贸wnie偶 w przypadku us艂ugi polegaj膮cej na zapewnianiu klientowi dost臋pu do konta za pomoc膮 formularza logowania;
b) usuni臋cia przez klienta wszystkich produkt贸w lub us艂ug z elektronicznego koszyka w sklepie internetowym 鈥 w przypadku us艂ugi polegaj膮cej na umo偶liwieniu zawarcia umowy ze sprzedawc膮 drog膮 elektroniczn膮 poprzez formularz zam贸wienia;
c) usuni臋cia przez klienta wszystkich danych w formularzu lub przes艂ania informacji za po艣rednictwem formularza 鈥 w przypadku us艂ugi formularze kontaktowe;
d) skutecznego wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮.

V. REJESTRACJA I US艁UGA CYFROWA PROWADZENIA KONTA
1. Korzystanie ze sklepu internetowego w celu zawarcia odpowiedniej umowy mo偶liwe jest poprzez utworzenie konta w sklepie internetowym, jak r贸wnie偶 bez konieczno艣ci utworzenia konta w sklepie internetowym.
2. Klient mo偶e za艂o偶y膰 konto w sklepie internetowym w ka偶dym czasie, r贸wnie偶 na etapie sk艂adania zam贸wienia.
3. Klient zobowi膮zany jest do korzystania ze swojego konta w sklepie internetowym w spos贸b zgodny z prawem, dobrymi obyczajami, jak r贸wnie偶 z poszanowaniem d贸br osobistych oraz praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej sprzedawcy oraz os贸b trzecich.
4. Za艂o偶enie konta w sklepie internetowym nast臋puje poprzez odpowiednie wype艂nienie, a nast臋pnie przes艂anie formularza rejestracji dost臋pnego na stronie internetowej lub w sklepie internetowym.
5. W celu utworzenia konta w sklepie internetowym klient zobowi膮zany jest do wprowadzenia w formularzu rejestracji swoich danych zgodnych ze stanem faktycznym, jak r贸wnie偶 do zapoznania si臋 z niniejszym regulaminem oraz polityk膮 prywatno艣ci sprzedawcy i do zaakceptowania ich postanowie艅.
6. Z chwil膮 przes艂ania przez klienta odpowiednio wype艂nionego formularza rejestracji (razem z zaznaczonym checkboxem 艣wiadcz膮cym o zapoznaniu si臋 z niniejszym regulaminem oraz polityk膮 prywatno艣ci sprzedawcy i zaakceptowaniu ich postanowie艅) zawierana jest mi臋dzy sprzedawc膮 a klientem umowa o dostarczanie us艂ugi cyfrowej prowadzenia konta.
7. Us艂ugi cyfrowa prowadzenia konta dostarczana jest na rzecz klienta nieodp艂atnie i przez czas nieoznaczony.
8. Klient mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o dostarczanie us艂ugi cyfrowej prowadzenia konta w ka偶dym czasie poprzez usuni臋cie konta w sklepie internetowym zgodnie z ust. 9 niniejszej sekcji regulaminu.
9. W celu usuni臋cia konta klient powinien samodzielnie skasowa膰 istniej膮ce konto w sklepie internetowym albo poinformowa膰 sprzedawc臋 o woli usuni臋cia konta w wiadomo艣ci e-mail, na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. W przypadku gdy sprzedawca jest w trakcie realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez klienta oraz przyj臋tego przez sklep internetowy, usuni臋cie konta nast膮pi niezw艂ocznie po zrealizowaniu przedmiotowego zam贸wienia.
10. Sprzedawca mo偶e w ka偶dej chwili wypowiedzie膰 klientowi umow臋 dostarczanie us艂ugi cyfrowej prowadzenia konta w sklepie internetowym, a tym samym usun膮膰 konto klienta w sklepie internetowym, ze skutkiem natychmiastowym 鈥 z wa偶nych powod贸w, w szczeg贸lno艣ci w przypadku ra偶膮cego naruszenia przez klienta postanowie艅 niniejszego regulaminu, w przypadku korzystania przez klienta ze sklepu internetowego w spos贸b bezprawny, niezgodny z dobrymi obyczajami lub uci膮偶liwy dla innych klient贸w lub sprzedawcy.
11. Umowa o dostarczanie us艂ugi cyfrowej prowadzenia konta wygasa z chwil膮 skutecznego wypowiedzenia umowy.
12. Na skutek usuni臋cia konta klient traci dost臋p do wszystkich zasob贸w dost臋pnych uprzednio na jego koncie.
13. Klient mo偶e zalogowa膰 si臋 do swojego konta w sklepie internetowym poprzez podanie swojego adresu e-mail lub loginu oraz utworzonego przez siebie has艂a. W przypadku utracenia has艂a klient mo偶e w ka偶dej chwili wygenerowa膰 nowe has艂o, post臋puj膮c zgodnie ze wskaz贸wkami dost臋pnymi po klikni臋ciu w odpowiedni膮 funkcj臋 formularza logowania.
14. Klientowi zabrania si臋:
a) korzystania z kont innych klient贸w sklepu internetowego;
b) udost臋pniania danych swojego konta osobom trzecim (z wyj膮tkiem dzieci klienta, wsp贸艂ma艂偶onka lub partnera klienta w przypadku, gdy zakupione przez klienta produkty ze swojej natury maj膮 s艂u偶y膰 nie tylko jemu samem, ale te偶 jego dzieciom, wsp贸艂ma艂偶onkom czy partnerom);
c) zak艂adania kliku kont.
15. W przypadku problem贸w technicznych zwi膮zanych z funkcjonowaniem konta w sklepie internetowym klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.
16. Je偶eli konsument stwierdzi, 偶e us艂uga cyfrowa prowadzenia konta nie jest zgodna z postanowieniami niniejszego regulaminu, mo偶e o tym fakcie poinformowa膰 sprzedawc臋, sk艂adaj膮c reklamacj臋 zgodnie z postanowieniami sekcji 鈥濷DPOWIEDZIALNO艢膯 SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNO艢CI Z UMOW膭 TRE艢CI CYFROWEJ LUB US艁UGI CYFROWEJ (REKLAMACJE TRE艢CI CYFROWYCH LUB US艁UG CYFROWYCH)鈥 niniejszego regulaminu, z tym zastrze偶eniem, 偶e konsument nie mo偶e z艂o偶y膰 sprzedawcy o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny, gdy偶 us艂uga cyfrowa prowadzenia konta jest dostarczana konsumentowi nieodp艂atnie.

VI. NEWSLETTER (UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA) I LEAD MAGNETS
1. Celem dokonania zapisu na newsletter, subskrybent powinien wykona膰 nast臋puj膮ce czynno艣ci:
a) otworzy膰 formularz zapisu na newsletter lub stron臋 z osadzonym na niej formularzem zapisu na newsletter lub stron臋, na kt贸rej pojawia si臋 formularz zapisu na newsletter w formie wyskakuj膮cego okienka (tzw. pop-up);
b) w formularzu zapisu na newsletter wpisa膰 dane swoje dane osobowe zgodne ze stanem faktycznym (w szczeg贸lno艣ci imi臋 oraz adres e-mail);
c) zaznaczy膰 checkboxa przy o艣wiadczeniu o wyra偶eniu zgody na otrzymywanie newslettera, o zapoznaniu si臋 z niniejszym regulaminem oraz polityk膮 prywatno艣ci sprzedawcy oraz o akceptacji ich postanowie艅;
d) potwierdzi膰 udzielon膮 zgod臋 na otrzymywanie newslettera.
2. Z chwil膮 potwierdzenia przez subskrybenta udzielenia zgody na otrzymywanie newslettera, zgodnie z ust. 1 lit. d niniejszej sekcji regulaminu, zawierana jest mi臋dzy sprzedawc膮 a subskrybentem umowa o dostarczanie newslettera.
3. W ramach umowy o dostarczanie newslettera sprzedawca zobowi膮zany jest do nieodp艂atnego dostarczania subskrybentowi newslettera, a subskrybent zobowi膮zany jest do dostarczenia sprzedawcy swoich danych osobowych zgodnych ze stanem faktycznym (w szczeg贸lno艣ci imi臋 oraz adres e-mail).
4. Umowa o dostarczanie newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Sprzedawca informuje, 偶e:
a) newsletter nie podlega aktualizacji;
b) cz臋stotliwo艣膰 oraz terminy dostarczania newslettera nie s膮 z g贸ry okre艣lone i zale偶膮 od aktualnej dyspozycji sprzedawcy.
6. Dostarczanie newslettera nast臋puje za pomoc膮 poczty elektronicznej, na adres e-mail podany przez subskrybenta w formularzu zapisu na newsletter.
7. Subskrybent mo偶e w ka偶dym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzie膰 umow臋 o dostarczanie newslettera ze skutkiem natychmiastowym przez z艂o偶enie sprzedawcy stosownego o艣wiadczenia. O艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, mo偶e zosta膰 z艂o偶one poprzez:
a) klikni臋cie przez subskrybenta w link umo偶liwiaj膮cy rezygnacj臋 z otrzymywana newslettera, kt贸ry to link przesy艂any jest wraz z ka偶dym newsletterem;
b) wys艂anie sprzedawcy o艣wiadczenia drog膮 elektroniczn膮 na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.
8. Sprzedawca wstrzymuje si臋 od dostarczania newslettera subskrybentowi niezw艂ocznie po dokonaniu przez subskrybenta jednej z czynno艣ci wskazanych w ust. 7 niniejszej sekcji regulaminu.
9. Sprzedawca w celu zach臋cenia klienta do zawarcia umowy o dostarczanie newslettera mo偶e oferowa膰 r贸偶nego rodzaju lead magnets.
10. Klient mo偶e otrzyma膰 oferowany przez sprzedawc臋 lead magnet:
a) nieodp艂atnie 鈥 pod warunkiem zawarcia ze sprzedawc膮 umowy o dostarczanie newslettera;
b) odp艂atnie 鈥 w przypadku braku zawarcia ze sprzedawc膮 umowy o dostarczanie newslettera.
11. Je偶eli klient wyra偶a wol臋 nabycia lead magnet nieodp艂atnie powinien dokona膰 zapisu na newsletter, tzn. wykona膰 wszystkie czynno艣ci wskazane w ust. 1 niniejszej sekcji regulaminu.
12. Potwierdzenie przez klienta zgody na otrzymywanie newslettera w celu nieodp艂atnego nabycia danego lead magnet jest r贸wnoznaczne z zawarciem przez klienta:
a) umowy o dostarczanie newslettera oraz
b) umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowej (w przypadku lead magnet b臋d膮cego tre艣ci膮 cyfrow膮) lub
c) umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (w przypadku lead magnet b臋d膮cego us艂ug膮 edukacyjn膮, w szczeg贸lno艣ci webinar lub szkolenie).
13. Do umowy o dostarczanie newslettera, o kt贸rej mowa w ust. 12 lit. a stosuje si臋 ust. 1 鈥 8 niniejszej sekcji regulaminu.
14. W przypadku woli otrzymania okre艣lonego lead magnet odp艂atnie, klient powinien skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮 za pomoc膮 poczty elektronicznej (na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl) celem indywidualnego uzgodnienia warunk贸w umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowej lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych.
15. W ramach umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowej, o kt贸rej mowa w ust. 12 lit. b, sprzedawca zobowi膮zany jest dostarczy膰 klientowi tre艣膰 cyfrow膮 a klient zobowi膮zany jest do podania swoich danych osobowych (w przypadku nieodp艂atnego lead magnet) albo do uiszczenia zap艂aty za dostarczenie tre艣ci cyfrowej (w przypadku odp艂atnego lead magnet).
16. Realizacja zam贸wienia na lead magnet nast臋puje niezw艂ocznie po otrzymaniu przez sprzedawc臋 potwierdzenia przez subskrybenta zgody na otrzymywanie newslettera (w przypadku nieodp艂atnego lead magnet) albo po otrzymaniu przez sprzedawc臋 potwierdzenia operatora p艂atno艣ci o zaksi臋gowaniu transakcji, a w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego po uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy, chyba 偶e strony uzgodni艂y inaczej (w przypadku odp艂atnego lead magnet).
17. Tre艣膰 cyfrowa dost臋pna jest do 艣ci膮gni臋cia bezpo艣rednio z udost臋pnionej przez sprzedawc臋 klientowi danej podstrony sklepu internetowego, podstrony internetowej lub pod aktywnym linkiem, wys艂anym w wiadomo艣ci e-mail, na adres wskazany przez klienta.
18. Z chwil膮 uzyskania dost臋pu do danej tre艣ci cyfrowej, w szczeg贸lno艣ci poprzez przes艂anie klientowi linka do pobrania danej tre艣ci cyfrowej lub linka do podstrony sklepu internetowego lub podstrony internetowej z umieszczon膮 na podstronie tre艣ci膮 cyfrow膮, dan膮 tre艣膰 cyfrow膮 uwa偶a si臋 za dostarczon膮 klientowi w ca艂o艣ci.
19. W sprawach nieuregulowanych indywidualnie przez strony umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowej b臋d膮cej odp艂atnym lead magnet, stosuje si臋 odpowiednio postanowienia sekcji 鈥濼RE艢CI CYFROWE鈥 niniejszego regulaminu.
20. Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi edukacyjne, o kt贸rych mowa w ust. 12 lit. c, w formie zdalnej za pomoc膮 aplikacji online (np. Google Meet, Microsoft Teams).
21. Us艂ugi edukacyjne, o kt贸rych mowa w ust. 12 lit. c, 艣wiadczone s膮 przez sprzedawc臋 lub przez osob臋 wsp贸艂pracuj膮c膮 ze sprzedawc膮 lub przez osob臋 wyznaczon膮 przez sprzedawc臋.
22. Warunki 艣wiadczenia us艂ugi edukacyjnej, o kt贸rej mowa w ust. 12 lit. c, (np. harmonogram, program, forma) znajduj膮 si臋 na stronie internetowej lub w mediach spo艂eczno艣ciowych sprzedawcy.
23. Realizacja us艂ugi edukacyjnej, o kt贸rej mowa w ust. 12 lit. c, nast臋puje w terminie wskazanym przez sprzedawc臋 na stronie internetowej lub w mediach spo艂eczno艣ciowych sprzedawcy.
24. Sprzedawca zastrzega sobie mo偶liwo艣膰 niezrealizowania us艂ugi edukacyjnej, o kt贸rej mowa w ust. 12 lit. c. W razie niezrealizowania us艂ugi edukacyjnej przez sprzedawc臋, subskrybent mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o dostarczanie newslettera, a klientowi dla kt贸rego us艂uga edukacyjna by艂a p艂atnym lead magnet, sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 klient, chyba 偶e klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
25. Sprzedawca informuje, 偶e lead magnet (zar贸wno odp艂atny, jak i nieodp艂atny) nie podlega aktualizacji.
26. W przypadku wyst膮pienia niezgodno艣ci newslettera, tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej (lead magnet) z umow膮, stosuje si臋 postanowienia sekcji 鈥濷DPOWIEDZIALNO艢膯 SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNO艢CI Z UMOW膭 TRE艢CI CYFROWEJ LUB US艁UGI CYFROWEJ (REKLAMACJE TRE艢CI CYFROWYCH LUB US艁UG CYFROWYCH)鈥 niniejszego regulaminu z tym zastrze偶eniem, 偶e klient nie mo偶e z艂o偶y膰 sprzedawcy o艣wiadczenia o obni偶eniu ceny w przypadku dostarczania newslettera, jak r贸wnie偶 w przypadku nieodp艂atnego lead magnet.

VII. SK艁ADANIE ZAM脫WIE艃 鈥 POSTANOWIENIA OG脫LNE
1. Klient ma mo偶liwo艣膰 sk艂adania zam贸wie艅 przez siedem dni w tygodniu, dwadzie艣cia cztery godziny na dob臋.
2. Klient mo偶e sk艂ada膰 zam贸wienia w ramach sklepu internetowego jako u偶ytkownik niezarejestrowany lub jako u偶ytkownik zarejestrowany, tj. u偶ytkownik, kt贸ry posiada konto w sklepie internetowym.
3. Klient mo偶e wybra膰 odpowiedni produkt lub us艂ug臋 z poziomu odpowiedniej podstrony sklepu internetowego poprzez klikni臋cie w przycisk 鈥濪odaj do koszyka鈥 lub inny r贸wnoznaczny.
4. W celu zawarcia odpowiedniej umowy, po dokonaniu wyboru produkt贸w lub us艂ug klient zobowi膮zany jest podejmowa膰 odpowiednie kroki zgodnie z komunikatami pojawiaj膮cymi si臋 w sklepie internetowym.
5. Z艂o偶enie zam贸wienia w sklepie internetowym nast臋puje po wykonaniu przez klienta 艂膮cznie nast臋puj膮cych po sobie czynno艣ci: po dodaniu produktu lub us艂ugi do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym, odpowiednim wype艂nieniu formularza zam贸wienia (w tym wyb贸r formy p艂atno艣ci), akceptacji postanowie艅 niniejszego regulaminu i Polityki Prywatno艣ci, z kt贸rymi klient powinien si臋 uprzednio zapozna膰 oraz po klikni臋ciu na stronie sklepu internetowego przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 lub innego r贸wnoznacznego.
6. Klikni臋cie na stronie sklepu internetowego przycisku 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 lub innego r贸wnoznacznego powoduje zawarcie ze sprzedawc膮 w艂a艣ciwej umowy, zgodnie z tre艣ci膮 niniejszego regulaminu.
7. W przypadku sk艂adania zam贸wienia przez klienta poza sklepem internetowym (np. przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, formularza kontaktowego) klient zobowi膮zany jest poda膰 sprzedawcy nast臋puj膮ce informacje i dane: wybrany przez klienta produkt lub us艂uga, imi臋 i nazwisko, firma (opcjonalnie), numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail, NIP (opcjonalnie), wyb贸r formy p艂atno艣ci, a w przypadku produkt贸w lub us艂ug zamawianych przez klienta na rzecz swojego dziecka dodatkowo: imi臋 dziecka, nazwisko dziecka, wiek dziecka, klasa do kt贸rej ucz臋szcza dziecko.
8. W przypadku zam贸wienia o kt贸rym mowa w ust. 7 klient zobowi膮zany jest r贸wnie偶 zaakceptowa膰 postanowienia niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci sprzedawcy, z kt贸rymi klient powinien si臋 uprzednio zapozna膰.
9. Akceptacja regulaminu, o kt贸rej mowa w ust. 8, powoduje zawarcie ze sprzedawc膮 w艂a艣ciwej umowy, zgodnie z tre艣ci膮 niniejszego regulaminu.
10. Akceptacja regulaminu, o kt贸rej mowa w ust. 8, oznacza, 偶e zawarcie umowy zwi膮zane jest z obowi膮zkiem uiszczenia nale偶nej sprzedawcy zap艂aty. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty, o kt贸rej mowa w zdaniu pierwszym, niezw艂ocznie po akceptacji regulaminu. Dost臋pna dla klienta forma p艂atno艣ci w przypadku zam贸wie艅 dokonywanych poza sklepem internetowym to tradycyjny przelew bankowy lub p艂atno艣膰 BLIK. Sprzedawca przekazuje klientowi dane niezb臋dne do dokonania zap艂aty (np. w wiadomo艣ci e-mail).
11. Po dodaniu produkt贸w lub us艂ug do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym klient mo偶e zmodyfikowa膰 podane przez siebie dane, zmodyfikowa膰 form臋 p艂atno艣ci, zweryfikowa膰 dodane przez siebie produkty lub us艂ugi. Klient mo偶e r贸wnie偶 dokona膰 zmian w elektronicznym koszyku poprzez usuni臋cie produkt贸w lub us艂ug, jak r贸wnie偶 poprzez zmian臋 ilo艣ci zamawianych produkt贸w lub us艂ug. Po dodaniu produkt贸w lub us艂ug do elektronicznego koszyka w sklepie internetowym klient mo偶e tak偶e powr贸ci膰 do dokonywania dalszych zakup贸w lub przej艣膰 do etapu op艂acania zam贸wienia.
12. W formularzu zam贸wienia osadzonym w sklepie internetowym lub na etapie sk艂adania zam贸wienia poza sklepem internetowym (np. w wiadomo艣ci e-mail lub w formularzu kontaktu) klient ma r贸wnie偶 mo偶liwo艣膰 wyra偶enia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez sprzedawc臋 w celu marketingu bezpo艣redniego i w celu otrzymywania informacji handlowych o produktach, us艂ugach, promocjach, nowo艣ciach, wydarzeniach lub artyku艂ach zwi膮zanych z Akademi膮 Mali Wielcy. Zgoda ta jest dobrowolna, a jej wyra偶enie nie jest obowi膮zkowe dla z艂o偶enia zam贸wienia. Klient mo偶e w ka偶dej chwili cofn膮膰 tak膮 zgod臋. Wycofanie zgody pozostaje bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni臋ciem. Szczeg贸艂y dotycz膮ce wysy艂ania newslettera dost臋pne s膮 w sekcji 鈥濶EWSLETTER (UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA) I LEAD MAGNETS鈥 niniejszego regulaminu oraz w Polityce Prywatno艣ci na stronie: http://akademiamaliwielcy.pl/polityka-prywatnosci/.
13. W formularzu zam贸wienia klient zobowi膮zany jest poda膰 nast臋puj膮ce dane niezb臋dne do realizacji zam贸wienia: imi臋, nazwisko, firma (opcjonalnie), numer telefonu, adres do korespondencji, adres e-mail, NIP (opcjonalnie), a w przypadku produkt贸w i us艂ug zamawianych przez klienta na rzecz swojego dziecka dodatkowo: imi臋 dziecka, nazwisko dziecka, wiek dziecka, klasa do kt贸rej ucz臋szcza dziecko.
14. W formularzu zam贸wienia klient mo偶e r贸wnie偶 wpisa膰 kod zni偶kowy, je偶eli taki kod posiada. Po wpisaniu kodu zni偶kowego i po zatwierdzeniu kodu cena odpowiednio ulega modyfikacji.
15. Po z艂o偶eniu przez klienta zam贸wienia na adres e-mail podany przez klienta w formularzu zam贸wienia zostaje wys艂ane potwierdzenie dokonania zam贸wienia w sklepie internetowym.
16. Klikni臋cie w przycisk finalizuj膮cy 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 lub inny r贸wnoznaczny oznacza, 偶e zawarcie umowy zwi膮zane jest z obowi膮zkiem uiszczenia nale偶nej sprzedawcy zap艂aty.
17. Klient zobowi膮zany jest do dokonania zap艂aty niezw艂ocznie po z艂o偶eniu zam贸wienia.
18. Po klikni臋ciu w przycisk finalizuj膮cy 鈥濳upuj臋 i p艂ac臋鈥 lub inny r贸wnoznaczny klient, w celu dokonania p艂atno艣ci za zam贸wienie, zostaje automatycznie przekierowany do strony p艂atno艣ci, kt贸ra to strona obs艂ugiwana jest przez podmiot zewn臋trzny 鈥 operatora p艂atno艣ci. Na stronie operatora p艂atno艣ci klient ma mo偶liwo艣膰 wyboru sposobu p艂atno艣ci.
19. Dost臋pne dla klienta formy p艂atno艣ci w sklepie internetowym to p艂atno艣膰 online poprzez zewn臋trzny system p艂atno艣ci Przelewy 24 (przelew online i tradycyjny, BLIK, raty i p艂atno艣ci odroczone). Poza systemem sklepu internetowego dost臋pne dla klienta formy p艂atno艣ci to p艂atno艣膰 BLIK i tradycyjny przelew bankowy.
20. W przypadku wyboru przez klienta p艂atno艣ci tradycyjnym przelewem bankowym poza systemem sklepu internetowego, instrukcja dokonania p艂atno艣ci zostaje przekazana klientowi w wiadomo艣ci e-mail.
21. Fakt dokonania p艂atno艣ci potwierdzany jest w wiadomo艣ci e-mail, wys艂anej na adres e-mail podany przez klienta w formularzu zam贸wienia.
22. Klient mo偶e dokona膰 zam贸wienia r贸偶nych produkt贸w i us艂ug, wobec czego mi臋dzy klientem a sprzedawc膮 mo偶e zosta膰 zawarta umowa okre艣lonego rodzaju: umowa o 艣wiadczenie us艂ug, w szczeg贸lno艣ci umowa o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych, lub umowa o dostarczenie tre艣ci cyfrowych. W przypadku z艂o偶enia zam贸wienia, kt贸rego przedmiotem s膮 zar贸wno us艂ugi, jak i tre艣ci cyfrowe, mi臋dzy klientem a sprzedawc膮 dochodzi do zawarcia kilku um贸w okre艣lonego rodzaju odpowiadaj膮cych przedmiotowi zam贸wienia. Szczeg贸艂y dotycz膮ce wskazanych um贸w dost臋pne s膮 w niniejszym regulaminie, odpowiednio w sekcjach 鈥濽S艁UGI EDUKACYJNE鈥 i 鈥濼RE艢CI CYFROWE鈥.
23. Ceny w sklepie internetowym i na stronie internetowej podane s膮 polskiej walucie PLN oraz s膮 cenami netto z uwagi na to, 偶e sprzedawca, na podstawie art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towar贸w i us艂ug, jest zwolniony z podatku VAT.
24. Dat膮 zap艂aty jest dzie艅 uzyskania potwierdzenia od operatora p艂atno艣ci o zaksi臋gowaniu transakcji lub w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego dzie艅 uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
25. Do zam贸wienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej (imienna lub na firm臋, w zale偶no艣ci od tego jakie dane klient poda艂 sprzedawcy). Faktura ta zostaje przes艂ana na adres e-mail wskazany przez klienta.
26. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zam贸wienia w przypadku nieprawid艂owego lub niekompletnego wype艂nienia formularza zam贸wienia lub w przypadku niepodania wszystkich informacji i danych o kt贸rych mowa w ust. 7 niniejszej sekcji regulaminu.
27. W przypadku nieuiszczenia zap艂aty w terminie 3 dni od dnia z艂o偶enia zam贸wienia sprzedawca wyst膮pi do klienta z pisemnym wezwaniem do uiszczenia zap艂aty w terminie 5 dni od daty dor臋czenia wezwania pod rygorem niezrealizowania zam贸wienia.
28. G艂贸wne cechy oraz specyfikacja produkt贸w i us艂ug sprzedawcy okre艣lone s膮 w opisie danego produktu lub us艂ugi w sklepie internetowym.

VIII. US艁UGI EDUKACYJNE
1. Sprzedawca w swojej ofercie oferuje us艂ugi edukacyjne. Szczeg贸艂y dotycz膮ce korepetycji z matematyki znajduj膮 si臋 w sekcji 鈥濳OREPETYCJE Z MATEMATYKI鈥 niniejszego regulaminu.
2. Sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi edukacyjne zar贸wno w formie stacjonarnej, jak i zdalnie za pomoc膮 aplikacji online (np. Google Meet, Microsoft Teams).
3. Warunki 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej, w szczeg贸lno艣ci harmonogram, program, forma, cena znajduj膮 si臋 na stronie internetowej lub w sklepie internetowym w opisie danej us艂ugi edukacyjnej lub s膮 ustalane indywidualnie z klientem drog膮 mailow膮.
4. Po dokonaniu op艂aty za dan膮 us艂ug臋 edukacyjn膮 przez klienta, potwierdzenie warunk贸w 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej zostaje przes艂ane klientowi na wskazany przez klienta adres e-mail.
5. W ramach umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych zwartej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu sprzedawca zobowi膮zany jest do 艣wiadczenia us艂ug edukacyjnych zgodnie z programem, harmonogramem i w okre艣lonej formie, a klient zobowi膮zany jest do uiszczenia wskazanej przez sprzedawc臋 zap艂aty za te us艂ugi.
6. Realizacja zam贸wienia na us艂ug臋 edukacyjn膮 nast臋puje w terminie podanym w opisie danej us艂ugi edukacyjnej w sklepie internetowym lub w terminie indywidualnie uzgodnionym z klientem. Je偶eli sprzedawca i klient nie znajd膮 wsp贸lnego, wolnego terminu, sprzedawca dokonuje klientowi zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 klient, chyba 偶e klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
7. Us艂ugi edukacyjne 艣wiadczone s膮 przez sprzedawc臋 lub przez osob臋 wsp贸艂pracuj膮c膮 ze sprzedawc膮.
8. W przypadku choroby sprzedawcy lub osoby wsp贸艂pracuj膮cej ze sprzedawc膮, us艂ugi edukacyjne mog膮 by膰 艣wiadczone przez wyznaczonego przez sprzedawc臋 zast臋pc臋.
9. W przypadku wyst膮pienia choroby COVID-19, jak r贸wnie偶 innej choroby, kt贸ra uniemo偶liwia艂aby 艣wiadczenie danej us艂ugi edukacyjnej, jednocze艣nie u sprzedawcy, jego wsp贸艂pracownik贸w i zast臋pc贸w, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na okres izolacji lub na okres trwania innej choroby lub do przeniesienia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na p贸藕niejszy termin lub do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych bez okresu wypowiedzenia. Wraz z ustaniem izolacji lub trwania innej choroby sprzedawca, wsp贸艂pracownicy sprzedawcy lub zast臋pcy sprzedawcy niezw艂ocznie, po ustaleniach poczynionych z klientem, podejmuj膮 si臋 艣wiadczenia lub kontynuowania 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej, je偶eli umowa nie zosta艂a wypowiedziana przez sprzedawc臋 zgodnie z ust. 20 niniejszej sekcji regulaminu.
10. W przypadku wyst膮pienia innych okoliczno艣ci, niewskazanych w ust. 9 niniejszej sekcji regulaminu, kt贸re to okoliczno艣ci uniemo偶liwia艂aby 艣wiadczenie danej us艂ugi edukacyjnej, w szczeg贸lno艣ci w przypadku wyst膮pienia awarii r贸偶nego rodzaju, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na okres trwania przedmiotowej okoliczno艣ci lub do przeniesienia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na p贸藕niejszy termin lub do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia.
11. W przypadku, gdy klient lub dziecko klienta zamierza uczestniczy膰 w us艂udze edukacyjnej 艣wiadczonej stacjonarnie z objawami jakiejkolwiek choroby (np. z objawami takimi jak gor膮czka, kaszel lub katar), sprzedawca, maj膮c na uwadze zdrowie swoje oraz zdrowie innych os贸b uczestnicz膮cych w danej us艂udze edukacyjnej, zastrzega sobie prawo do odm贸wienia klientowi lub dziecku klienta udzia艂u w danej us艂udze edukacyjnej. W przypadku, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, klientowi nie przys艂uguje zwrot uiszczonej zap艂aty. Je偶eli sytuacja opisana w zdaniu pierwszym dotyczy dziecka klienta, klient ma obowi膮zek niezw艂ocznie odebra膰 dziecko po uprzednim wystosowaniu do niego wezwania przez sprzedawc臋 (np. poprzez po艂膮czenie telefoniczne, wiadomo艣膰 SMS).
12. Sprzedawca zapewnia materia艂y potrzebne do realizacji danej us艂ugi edukacyjnej online, kt贸re zostaj膮 dostarczone klientowi przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej online. Klient nie ponosi 偶adnych koszt贸w zwi膮zanych z dostarczeniem przedmiotowych materia艂贸w.
13. Klient zobowi膮zany jest odebra膰 przes艂ane przez sprzedawc臋 materia艂y potrzebne do realizacji danej us艂ugi edukacyjnej online przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej online i zapewni膰 sobie lub swojemu dziecku dost臋p do przedmiotowych materia艂贸w na czas 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej online.
14. W przypadku us艂ug edukacyjnych 艣wiadczonych na rzecz indywidualnego klienta lub jego dziecka (np. trening indywidualny) klient ma prawo do zmiany terminu 艣wiadczenia przedmiotowej us艂ugi, pod warunkiem, 偶e ch臋膰 zmiany terminu zostanie zg艂oszona sprzedawcy na adres biuro@akademiamaliwielcy.pl nie p贸藕niej ni偶 na 3 dni przed pierwotnie ustalonym terminem 艣wiadczenia us艂ugi.
15. Nieobecno艣膰 klienta lub jego dziecka podczas 艣wiadczenia danej indywidualnej us艂ugi edukacyjnej i niezg艂oszenie ch臋ci zmiany terminu 艣wiadczenia danej indywidualnej us艂ugi edukacyjnej w terminie wskazanym w ust. 14 niniejszej sekcji regulaminu r贸wnoznaczne jest ze spe艂nieniem 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 i powoduje wyga艣ni臋cie po stronie klienta wszelkich roszcze艅 o wykonanie przedmiotu umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych.
16. Nieobecno艣膰 klienta lub jego dziecka podczas 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej b臋d膮cej warsztatem grupowym r贸wnoznaczne jest ze spe艂nieniem 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 i powoduje wyga艣ni臋cie po stronie klienta wszelkich roszcze艅 o wykonanie przedmiotu umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych.
17. Sp贸藕nienie klienta lub jego dziecka nie wyd艂u偶a czasu 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej.
18. Zar贸wno sprzedawca, jak i klient, mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie cyklicznych grupowych us艂ug edukacyjnych za miesi臋cznym okresem wypowiedzenia, kt贸re rozpoczyna bieg od nast臋pnego dnia po dor臋czeniu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej i podania przyczyny wypowiedzenia.
19. Sprzedawcy przys艂uguje prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy klient lub jego dziecko:
a) narusza postanowienia niniejszego regulaminu;
b) dokonuje czynno艣ci niezgodnych z prawem;
c) pozostaje w op贸藕nieniu z zap艂at膮 za us艂ugi edukacyjne;
d) podejmuje dzia艂ania maj膮ce na celu naruszenie zabezpiecze艅 lub ingerencj臋 w stron臋 internetow膮, sklep internetowy, czy systemy teleinformatyczne sprzedawcy lub aplikacje za pomoc膮 kt贸rych sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi edukacyjne;
e) ra偶膮co nie przestrzega zasad zachowania obowi膮zuj膮cych podczas 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej, co przejawia si臋 m.in. w uniemo偶liwieniu lub znacz膮cym utrudnieniu nauki innym uczestnikom danej us艂ugi edukacyjnej.
20. Sprzedawcy przys艂uguje r贸wnie偶 prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych bez okresu wypowiedzenia w przypadku wyst膮pienia u sprzedawcy, jego wsp贸艂pracownik贸w lub zast臋pc贸w, jakiejkolwiek choroby uniemo偶liwiaj膮cej 艣wiadczenie us艂ugi edukacyjnej.
21. Wypowiedzenie umowy, o kt贸rym mowa w ust. 10, 19 i 20 niniejszej sekcji regulaminu wymaga formy dokumentowej.
22. Wypowiedzenie umowy powoduje:
a) zwrot klientowi zap艂aty albo cz臋艣ci wniesionej zap艂aty pomniejszonej o koszt odbytych us艂ug edukacyjnych i koszty us艂ug edukacyjnych, kt贸rych 艣wiadczenie przypada w okresie wypowiedzenia, z zastrze偶eniem, 偶e w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 19 niniejszej sekcji regulaminu, klientowi nie przys艂uguje zwrot zap艂aty;
b) powstanie po stronie klienta obowi膮zku odes艂ania lub przekazania sprzedawcy niewykorzystanych materia艂贸w potrzebnych do realizacji danej us艂ugi edukacyjnej, kt贸re zosta艂y mu dostarczone przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej, na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin niezw艂ocznie, a w ka偶dym razie nie p贸藕niej ni偶 14 dni od up艂ywu okresu wypowiedzenia lub w przypadku wypowiedzenia bez okresu wypowiedzenia nie p贸藕niej ni偶 14 dni od dnia dor臋czenia wypowiedzenia. Klient pokrywa wszystkie bezpo艣rednie koszty zwrotu przedmiotowych materia艂贸w (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania materia艂贸w), z wyj膮tkiem wypowiedzenia umowy z powod贸w wskazanych w ust. 10 i 20 niniejszej sekcji regulaminu. Zamiast zwrotu, sprzedawca i klient mog膮 si臋 porozumie膰 co do mo偶liwo艣ci potr膮cenia z nale偶no艣ci wskazanej w ust. 22 lit. a niniejszej sekcji regulaminu kwoty b臋d膮cej ekwiwalentem materia艂贸w warsztatowych.
23. Sprzedawca informuje, 偶e pomimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci czas 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej mo偶e wyd艂u偶y膰 si臋, dlatego sprzedawca zaleca, aby klient lub jego dziecko zarezerwowali sobie zapasowy czas (ok. 15 min) na w艂a艣ciwe zako艅czenie danej us艂ugi edukacyjnej. Klient lub jego dziecko mo偶e opu艣ci膰 dan膮 us艂ug臋 edukacyjn膮 punktualnie na odpowiedzialno艣膰 klienta.

IX. TRE艢CI CYFROWE
1. Sprzedawca w swojej ofercie oferuje tre艣ci cyfrowe (w szczeg贸lno艣ci e-booki oraz produkty wideo).
2. W ramach umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowych zwartej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu sprzedawca zobowi膮zany jest dostarczy膰 klientowi tre艣膰 cyfrow膮 a klient zobowi膮zany jest do uiszczenia zap艂aty za dostarczenie tre艣ci cyfrowej.
3. Realizacja zam贸wienia na tre艣膰 cyfrow膮 nast臋puje niezw艂ocznie po otrzymaniu przez sprzedawc臋 potwierdzenia od operatora p艂atno艣ci o zaksi臋gowaniu transakcji, a w przypadku tradycyjnego przelewu bankowego po uznaniu rachunku bankowego sprzedawcy, chyba 偶e inaczej zaznaczono w opisie danego produktu (np. w przypadku przedsprzeda偶y lub w przypadku kursu modu艂owego, gdy poszczeg贸lne produkty wideo lub pliki s膮 udost臋pniane sukcesywnie w okresach wskazanych przez sprzedawc臋).
4. Tre艣膰 cyfrowa dost臋pna jest do 艣ci膮gni臋cia bezpo艣rednio z danej podstrony sklepu internetowego lub z danej podstrony strony internetowej lub pod aktywnym linkiem, wys艂anym w wiadomo艣ci e-mail, na adres wskazany przez klienta.
5. Z chwil膮 uzyskania dost臋pu do danej tre艣ci cyfrowej przez klienta, poprzez przes艂anie klientowi linka do pobrania danej tre艣ci cyfrowej lub linka do podstrony sklepu internetowego lub linka do podstrony strony internetowej z umieszczon膮 na danej podstronie tre艣ci膮 cyfrow膮, dan膮 tre艣膰 cyfrow膮 uwa偶a si臋 za dostarczon膮 klientowi w ca艂o艣ci.
6. Dost臋p do danej tre艣ci cyfrowej mo偶e by膰 czasowy lub nieograniczony. Informacja o czasie dost臋pno艣ci danej tre艣ci cyfrowej znajduje si臋 w opisie danej tre艣ci cyfrowej na odpowiedniej podstronie strony internetowej lub na odpowiedniej podstronie sklepu internetowego.
7. Je偶eli sprzedawca nie dostarczy艂 tre艣ci cyfrowej zgodnie z ust. 3 niniejszej sekcji regulaminu, konsument mo偶e wezwa膰 sprzedawc臋 do jej dostarczenia. Je偶eli sprzedawca nie dostarczy tre艣ci cyfrowej niezw艂ocznie lub w dodatkowym, wyra藕nie uzgodnionym przez strony terminie, konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy.
8. Wezwanie, o kt贸rym mowa w ust. 7 mo偶e by膰 z艂o偶one za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin lub za pomoc膮 poczty elektronicznej, na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 form膮 jest forma elektroniczna.
9. Konsument mo偶e odst膮pi膰 od umowy bez wzywania do dostarczenia tre艣ci cyfrowej, je偶eli:
a) z o艣wiadczenia sprzedawcy lub z okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e sprzedawca nie dostarczy tre艣ci cyfrowej lub
b) konsument i sprzedawca uzgodnili lub z okoliczno艣ci zawarcia umowy wyra藕nie wynika, 偶e okre艣lony termin dostarczenia tre艣ci cyfrowej mia艂 istotne znaczenie dla konsumenta, a sprzedawca nie dostarczy艂 tre艣ci cyfrowej w tym terminie.
10. Odst膮pienie od umowy o dostarczanie tre艣ci cyfrowej wymaga z艂o偶enia sprzedawcy przez konsumenta o艣wiadczenia o odst膮pieniu. O艣wiadczenie, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, mo偶e zosta膰 wys艂ane za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin lub za pomoc膮 poczty elektronicznej, na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 form膮 jest forma elektroniczna.
11. W przypadku korzystania przez klienta z tre艣ci cyfrowej w spos贸b niezgodny z prawem czy dobrymi obyczajami sprzedawca zastrzega sobie prawo do zablokowania klientowi dost臋pu do tre艣ci cyfrowej.
12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za niespe艂nienie przez klienta warunk贸w technicznych wskazanych w niniejszym regulaminie przy korzystaniu z tre艣ci cyfrowej.
13. W przypadku problem贸w technicznych zwi膮zanych z dostarczeniem tre艣ci cyfrowej klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.
14. Niekorzystanie przez klienta z zakupionej i dostarczonej mu tre艣ci cyfrowej nie uprawnia klienta do 偶膮dania od sprzedawcy zwrotu zap艂aty za dan膮 tre艣膰 cyfrow膮.

X. ODST膭PIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEG艁O艢膯
1. Konsumentowi przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 ze sprzedawc膮 w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrze偶eniem ust. 2 niniejszej sekcji regulaminu.
2. Konsumentowi NIE przys艂uguje prawo odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰 ze sprzedawc膮 w odniesieniu do um贸w:
a) o 艣wiadczenie us艂ug (np. edukacyjnych), za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli sprzedawca wykona艂 w pe艂ni us艂ug臋 za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci;
b) o dostarczanie tre艣ci cyfrowych, niedostarczanych na no艣niku materialnym, za kt贸re konsument jest zobowi膮zany do zap艂aty ceny, je偶eli sprzedawca rozpocz膮艂 艣wiadczenie za wyra藕n膮 i uprzedni膮 zgod膮 konsumenta, kt贸ry zosta艂 poinformowany przed rozpocz臋ciem 艣wiadczenia, 偶e po spe艂nieniu 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 utraci prawo odst膮pienia od umowy, i przyj膮艂 to do wiadomo艣ci, a sprzedawca przekaza艂 konsumentowi potwierdzenie, o kt贸rym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (w tym informacj臋 o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie tre艣ci cyfrowych w okoliczno艣ciach powoduj膮cych utrat臋 prawa odst膮pienia od umowy).
3. Je偶eli na wyra藕ne 偶膮danie konsumenta wykonywanie us艂ugi, za kt贸r膮 konsument by艂 zobowi膮zany do uiszczenia zap艂aty, ma si臋 rozpocz膮膰 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, sprzedawca wymaga od konsumenta z艂o偶enia o艣wiadczenia:
a) zawieraj膮cego takie wyra藕ne 偶膮danie;
b) 偶e konsument przyj膮艂 do wiadomo艣ci informacj臋 o utracie prawa do odst膮pienia od umowy z chwil膮 jej pe艂nego wykonania przez sprzedawc臋;
zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta, w szczeg贸lno艣ci poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu zam贸wienia lub poprzez o艣wiadczenie z艂o偶one poprzez wiadomo艣膰 e-mail.
4. Sprzedawca informuje, 偶e 偶膮danie o kt贸rym mowa w ust. 3 niniejszej sekcji regulaminu, sk艂adane poprzez wiadomo艣膰 e-mail, mo偶e przybra膰 nast臋puj膮c膮 tre艣膰: 鈥濲a, (imi臋 i nazwisko konsumenta) 偶膮dam, aby wykonywanie us艂ugi (wpisa膰 rodzaj us艂ugi wraz z numerem zam贸wienia) rozpocz臋艂o si臋 przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy. Jednocze艣nie przyjmuj臋 do wiadomo艣ci, 偶e z chwil膮 pe艂nego wykonania us艂ugi przez sprzedawc臋 utrac臋 prawo do odst膮pienia od umowy鈥.
5. Je偶eli konsument wykonuje swoje prawo do odst膮pienia od umowy po zg艂oszeniu 偶膮dania, o kt贸rym mowa w ust. 3 niniejszej sekcji regulaminu, ma obowi膮zek zap艂aty za 艣wiadczenia spe艂nione do chwili odst膮pienia od umowy. Kwot臋 zap艂aty oblicza si臋 proporcjonalnie do zakresu spe艂nionego 艣wiadczenia, z uwzgl臋dnieniem pierwotnie okre艣lonej przez sprzedawc臋 ceny. Je偶eli cena jest nadmierna, podstaw膮 obliczenia tej kwoty jest warto艣膰 rynkowa spe艂nionego 艣wiadczenia.
6. Konsument nie ponosi koszt贸w dostarczania tre艣ci cyfrowych, kt贸re nie s膮 zapisane na no艣niku materialnym, je偶eli:
a) konsument nie wyrazi艂 zgody na spe艂nienie 艣wiadczenia przed up艂ywem terminu na odst膮pienie od umowy zawartej na odleg艂o艣膰, lub
b) konsument nie zosta艂 poinformowany o utracie przys艂uguj膮cego mu prawa odst膮pienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody, lub
c) sprzedawca nie dostarczy艂 konsumentowi potwierdzenia o kt贸rym mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (w tym informacji o udzielonej przez konsumenta zgodzie na dostarczenie tre艣ci cyfrowych w okoliczno艣ciach powoduj膮cych utrat臋 prawa odst膮pienia od umowy).
7. W celu odst膮pienia od umowy konsument jest zobowi膮zany z艂o偶y膰 sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy przed up艂ywem terminu do odst膮pienia od umowy.
8. Konsument mo偶e skorzysta膰 ze wzoru formularza odst膮pienia od umowy. Wz贸r formularza odst膮pienia od umowy stanowi za艂膮cznik nr 1 (link) oraz za艂膮cznik nr 2 (link) do niniejszego regulaminu.
9. Konsument mo偶e z艂o偶y膰 sprzedawcy o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy r贸wnie偶 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.
10. O艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 wys艂ane poczt膮 tradycyjn膮 na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 form膮 jest forma elektroniczna.
11. Sprzedawca niezw艂ocznie przesy艂a konsumentowi na trwa艂ym no艣niku potwierdzenie otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy.
12. Sprzedawca niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia o odst膮pieniu od umowy, zwraca konsumentowi wszystkie dokonane przez niego p艂atno艣ci, a konsument na sw贸j w艂asny koszt odsy艂a lub przekazuje sprzedawcy materia艂y niezb臋dne do 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 us艂ug edukacyjnych niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym konsument z艂o偶y艂 o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy (je偶eli materia艂y zosta艂y do klienta przes艂ane). Sprzedawca mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci do czasu otrzymania materia艂贸w niezb臋dnych do 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 us艂ug edukacyjnych lub do czasu dostarczenia sprzedawcy dowodu ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej.
13. Sprzedawca dokonuje zwrotu p艂atno艣ci przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 konsument, chyba 偶e konsument wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
14. Konsument nie ponosi 偶adnych op艂at w zwi膮zku ze zwrotem p艂atno艣ci.
15. Konsument pokrywa wszystkie bezpo艣rednie koszty zwrotu materia艂贸w niezb臋dnych do 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 us艂ug edukacyjnych (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania materia艂贸w np. na poczcie, w paczkomacie, w firmie kurierskiej).
16. Materia艂y niezb臋dne do 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 us艂ug edukacyjnych klient zobowi膮zany jest odes艂a膰 lub przekaza膰 sprzedawcy na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin.
17. Konsument jest odpowiedzialny wobec sprzedawcy za zmniejszenie warto艣ci materia艂贸w niezb臋dnych do 艣wiadczenia us艂ug edukacyjnych w zwi膮zku z korzystaniem z nich w nieodpowiedni spos贸b. Je偶eli konsument korzysta z przes艂anych mu materia艂贸w w spos贸b nieodpowiedni sprzedawca ma prawo obci膮偶y膰 konsumenta dodatkowymi kosztami w zwi膮zku ze zmniejszeniem warto艣ci materia艂贸w.

XI. ODPOWIEDZIALNO艢膯 SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNO艢CI Z UMOW膭 TRE艢CI CYFROWEJ LUB US艁UGI CYFROWEJ (REKLAMACJE TRE艢CI CYFROWYCH LUB US艁UG CYFROWYCH)
1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno艣膰 wobec klienta je偶eli tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa jest niezgodna z umow膮.
2. Sprzedawca odpowiada za brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 dostarczanych jednorazowo lub w cz臋艣ciach, kt贸ry to brak zgodno艣ci istnia艂 w chwili dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej i ujawni艂 si臋 w ci膮gu dw贸ch lat od ich dostarczenia. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮, kt贸ry to brak ujawni艂 si臋 przed up艂ywem roku od dnia ich dostarczenia, istnia艂 w chwili ich dostarczenia.
3. Sprzedawca nie mo偶e powo艂ywa膰 si臋 na up艂yw terminu do stwierdzenia braku zgodno艣ci tre艣ci lub us艂ugi cyfrowej z umow膮, o kt贸rym to terminie mowa w ust. 2 niniejszej sekcji regulaminu, je偶eli brak zgodno艣ci podst臋pnie zatai艂.
4. Sprzedawca odpowiada za brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 dostarczanych w spos贸b ci膮g艂y, kt贸ry wyst膮pi艂 lub ujawni艂 si臋 w czasie, w kt贸rym zgodnie z umow膮 mia艂y by膰 dostarczane. Domniemywa si臋, 偶e brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 wyst膮pi艂 w tym czasie, je偶eli w tym czasie si臋 ujawni艂.
5. Domniemania wskazane w ust. 2 i 4 niniejszej sekcji regulaminu nie maj膮 zastosowania, je偶eli:
a) 艣rodowisko cyfrowe konsumenta nie jest kompatybilne z wymaganiami technicznymi, o kt贸rych sprzedawca poinformowa艂 go w spos贸b jasny i zrozumia艂y przed zawarciem umowy;
b) konsument, poinformowany w jasny i zrozumia艂y spos贸b przed zawarciem umowy o obowi膮zku wsp贸艂pracy ze sprzedawc膮, w rozs膮dnym zakresie i przy zastosowaniu najmniej uci膮偶liwych dla siebie 艣rodk贸w technicznych, w celu ustalenia czy brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 w odpowiednim czasie wynika z cech 艣rodowiska cyfrowego konsumenta, nie wykonuje tego obowi膮zku.
6. W przypadku stwierdzenia niezgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 klient powinien skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮 poczt膮 tradycyjn膮 na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl, sk艂adaj膮c reklamacj臋. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 form膮 jest forma elektroniczna.
7. Je偶eli tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 niezgodne z umow膮 konsument ma prawo 偶膮da膰 doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮.
8. Sprzedawca doprowadza tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym terminie, od chwili w kt贸rej sprzedawca zosta艂 poinformowany przez konsumenta o braku zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮, bez nadmiernych niezgodno艣ci dla konsumenta, uwzgl臋dniaj膮c charakter tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej oraz cel, w jakim s膮 wykorzystywane.
9. Sprzedawca ponosi koszty doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮.
10. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca rekomenduje, aby zg艂oszenie reklamacyjne zawiera艂o:
a) imi臋 oraz nazwisko zg艂aszaj膮cego;
b) firm臋 zg艂aszaj膮cego, NIP (opcjonalnie);
c) adres e-mail zg艂aszaj膮cego;
d) adres do korespondencji;
e) przedmiot reklamacji (wskazanie konkretnej tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej);
f) szczeg贸艂owy opis niezgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z niniejszym regulaminem, wraz ze wskazaniem daty wyst膮pienia niezgodno艣ci;
g) 偶膮danie doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 dotycz膮c膮 jej dostarczania.
11. Sprzedawca rozpatruje reklamacj臋 dotycz膮c膮 braku zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 w rozs膮dnym terminie 鈥 14 dni od dnia otrzymania reklamacji. Je偶eli sprzedawca nie udzieli艂 konsumentowi odpowiedzi w terminie, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, uwa偶a si臋, 偶e sprzedawca reklamacj臋 uzna艂 za uzasadnion膮.
12. Po rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca udziela klientowi odpowiedzi na reklamacj臋, w kt贸rej to odpowiedzi:
a) uznaje reklamacj臋 oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 dotycz膮c膮 jej dostarczania;
b) odmawia doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 dotycz膮c膮 jej dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 13 niniejszej sekcji regulaminu;
c) odrzuca reklamacj臋 z powodu jej bezzasadno艣ci.
13. Sprzedawca mo偶e odm贸wi膰 doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮, je偶eli doprowadzenie do zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 w spos贸b wybrany przez konsumenta jest niemo偶liwe lub wymaga艂oby poniesienia nadmiernych koszt贸w przez sprzedawc臋.
14. Przy ocenie nadmierno艣ci koszt贸w uwzgl臋dnia si臋台 wszelkie okoliczno艣ci sprawy, w szczeg贸lno艣ci znaczenie braku zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 oraz warto艣膰 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej zgodnych z umow膮.
15. Je偶eli tre艣膰 cyfrowa lub us艂uga cyfrowa s膮 niezgodne z umowa台, konsument mo偶e z艂o偶y膰虂 o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo o odst膮pieniu od umowy, gdy:
a) doprowadzenie do zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest niemo偶liwe albo wymaga poniesienia nadmiernych koszt贸w przez sprzedawc臋, zgodnie z ust. 13 i 14 niniejszej sekcji regulaminu;
b) sprzedawca nie doprowadzi艂 tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 zgodnie z ust. 8 niniejszej sekcji regulaminu;
c) brak zgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 wyst臋puje nadal, mimo 偶e sprzedawca pr贸bowa艂 doprowadzi膰 tre艣膰 cyfrow膮 lub us艂ug臋 cyfrow膮 do zgodno艣ci z umow膮;
d) niezgodno艣膰 jest na tyle istotna, 偶e uzasadnia odst膮pienie od umowy dotycz膮cej tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej bez uprzedniego 偶膮dania od sprzedawcy doprowadzenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮;
e) z o艣wiadczenia sprzedawcy lub z okoliczno艣ci wyra藕nie wynika, 偶e sprzedawca nie doprowadzi tre艣ci lub us艂ugi cyfrowej do zgodno艣ci z umow膮 w rozs膮dnym czasie lub bez nadmiernych niegodno艣ci dla konsumenta.
16. O艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo odst膮pieniu od umowy mo偶e zosta膰 z艂o偶one za pomoc膮 poczty tradycyjnej na adres Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin lub za pomoc膮 poczty elektronicznej na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 form膮 jest forma elektroniczna.
17. Sprzedawca rekomenduje, aby o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo o odst膮pieniu od umowy powinno zawiera艂o:
a) imi臋 oraz nazwisko zg艂aszaj膮cego;
b) firm臋 zg艂aszaj膮cego, NIP (opcjonalnie);
c) adres e-mail zg艂aszaj膮cego;
d) adres do korespondencji;
e) przedmiot reklamacji (wskazanie konkretnej tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej);
f) dat臋 dostarczenia tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej;
g) szczeg贸艂owy opis niezgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z niniejszym regulaminem, wraz ze wskazaniem daty wyst膮pienia niezgodno艣ci;
h) wskazanie przyczyny z艂o偶enia o艣wiadczenia, wybranej spo艣r贸d przyczyn wskazanych w ust. 15 niniejszej sekcji regulaminu;
i) o艣wiadczenie o obni偶eniu ceny albo o艣wiadczenie o odst膮pieniu od umowy.
18. Klient nie mo偶e odst膮pi膰 od umowy o dostarczenie tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej, je偶eli niezgodno艣膰 jest nieistotna.
19. Sprzedawca zwraca klientowi kwoty nale偶ne wskutek skorzystania z prawa do obni偶enia ceny albo prawa odst膮pienia od umowy niezw艂ocznie, nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania stosownego o艣wiadczenia. Zwrot kwoty, o kt贸rej mowa w zdaniu pierwszym, nast臋puje przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 klient, chyba 偶e klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
20. Je偶eli klient jest przedsi臋biorc膮, odpowiedzialno艣膰 sprzedawcy z tytu艂u niezgodno艣ci tre艣ci cyfrowej lub us艂ugi cyfrowej z umow膮 jest wy艂膮czona.

XII. REKLAMACJA US艁UG EDUKACYJNYCH
1. Je偶eli konsument stwierdzi, 偶e 艣wiadczone mu odp艂atnie us艂ugi edukacyjne nie s膮 zgodne z postanowieniami niniejszego regulaminu, mo偶e o tym fakcie poinformowa膰 sprzedawc臋, sk艂adaj膮c reklamacj臋.
2. Reklamacj臋 dotycz膮c膮 us艂ugi edukacyjnej konsument mo偶e sk艂ada膰 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym us艂uga zosta艂a wykonana lub mia艂a by膰 wykonana. Reklamacje z艂o偶one po terminie wskazanym w zdaniu pierwszym nie zostan膮 rozpatrzone.
3. Reklamacj臋 mo偶na z艂o偶y膰 poczt膮 tradycyjn膮 na adres: Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin lub poczt膮 elektroniczn膮 na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. Sprzedawca informuje, 偶e preferowan膮 form膮 jest forma elektroniczna.
4. W celu sprawnego rozpatrzenia reklamacji sprzedawca rekomenduje, aby reklamacja zawiera艂a:
a) imi臋 oraz nazwisko zg艂aszaj膮cego;
b) firm臋 zg艂aszaj膮cego, NIP (opcjonalnie);
c) adres e-mail zg艂aszaj膮cego;
d) adres do korespondencji;
e) przedmiot reklamacji (rodzaj us艂ugi, termin wykonania us艂ugi lub termin w kt贸rym us艂uga mia艂a by膰 wykonana, numer zam贸wienia);
f) szczeg贸艂owy opis niezgodno艣ci us艂ugi z niniejszym regulaminem, opis okoliczno艣ci uzasadniaj膮cych z艂o偶enie reklamacji;
g) oczekiwania w stosunku do sprzedawcy (np. obni偶enie ceny, zwrot ceny uiszczonej za us艂ug臋 edukacyjn膮, ponowne wykonanie us艂ugi, ponowne wykonanie cz臋艣ci us艂ugi).
5. Sprzedawca niezw艂ocznie potwierdza otrzymanie reklamacji drog膮 elektroniczn膮 na podany przez konsumenta w reklamacji adres e-mail.
6. Sprzedawca jest zobowi膮zany udzieli膰 odpowiedzi na reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Je偶eli sprzedawca nie udzieli艂 konsumentowi odpowiedzi w terminie, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, uwa偶a si臋, 偶e sprzedawca reklamacj臋 uzna艂.
7. Odpowied藕 na reklamacj臋 sprzedawca przekazuje konsumentowi na papierze lub na innym trwa艂ym no艣niku.

XIII. PRZEDSI臉BIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA
1. Przedsi臋biorc臋 na prawach konsumenta dotycz膮 postanowienia niniejszego regulaminu, kt贸re dotycz膮 konsumenta, w szczeg贸lno艣ci postanowienia zawarte w nast臋puj膮cych sekcjach regulaminu:
a) 鈥濽S艁UGI 艢WIADCZONE DROG膭 ELEKTRONICZN膭鈥;
b) 鈥濷DST膭PIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEG艁O艢膯鈥;
c) 鈥濷DPOWIEDZIALNO艢膯 SPRZEDAWCY ZA BRAK ZGODNO艢CI Z UMOW膭 TRE艢CI CYFROWEJ LUB US艁UGI CYFROWEJ (REKLAMACJE TRE艢CI CYFROWYCH LUB US艁UG CYFROWYCH)鈥;
d) 鈥濺EKLAMACJA US艁UG EDUKACYJNYCH鈥.
2. Przedsi臋biorca na prawach konsumenta, akceptuj膮c postanowienia niniejszego regulaminu, a nast臋pnie korzystaj膮c ze swoich uprawnie艅, przy wype艂nianiu stosownego formularza reklamacji lub odst膮pienia od umowy powinien poda膰 w nich dane potwierdzaj膮ce jego status przedsi臋biorcy na prawach konsumenta.

XIV. POSTANOWIENIA DOTYCZ膭CE KLIENT脫W B臉D膭CYCH PRZEDSI臉BIORCAMI
1. W stosunku do klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 przys艂uguje sprzedawcy prawo odst膮pienia od umowy w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odst膮pienie od umowy, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, mo偶e nast膮pi膰 bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 偶adnych roszcze艅 w stosunku do sprzedawcy.
2. W stosunku do klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 sprzedawca ma prawo ograniczy膰 mu dost臋pne sposoby p艂atno艣ci, w tym tak偶e wymaga膰 dokonania przedp艂aty w ca艂o艣ci albo w cz臋艣ci.
3. Sprzedawca mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyny poprzez przes艂anie klientowi b臋d膮cemu przedsi臋biorc膮 stosownego o艣wiadczenia.
4. Odpowiedzialno艣膰 sprzedawcy w stosunku do klienta b臋d膮cego przedsi臋biorc膮 jest ograniczona 鈥 zar贸wno w ramach pojedynczego roszczenia, jak r贸wnie偶 za wszelkie roszczenia w sumie 鈥 do wysoko艣ci zap艂aconej ceny, przy czym sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci z tytu艂u utraconych korzy艣ci.
5. Czynno艣ci zwi膮zane z niniejszym regulaminem dokonywane przez klient贸w b臋d膮cych przedsi臋biorcami powinny by膰 dokonywane w formie dokumentowej.
6. Wszelkie spory powsta艂e pomi臋dzy sprzedawc膮 a klientem b臋d膮cym przedsi臋biorc膮 zostan膮 poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 sprzedawcy.

XV. PROMOCJE, CENY I KONKURSY
1. Sprzedawca mo偶e wprowadza膰 promocje wybranych przez siebie produkt贸w lub us艂ug.
2. Warunki og艂aszanych publicznie przez sprzedawc臋 promocji s膮 udost臋pniane na stronie internetowej, w sklepie internetowym, w mediach spo艂eczno艣ciowych sprzedawcy, mailowo lub w formie aktywnego linka do dokumentu.
3. Sprzedawca w ramach organizowanej przez siebie promocji mo偶e r贸wnie偶 udost臋pnia膰 klientowi kupon promocyjny. Warunki promocji zwi膮zanej z kuponem promocyjnym s膮 udost臋pniane na stronie internetowej, w sklepie internetowym, w mediach spo艂eczno艣ciowych sprzedawcy lub mailowo.
4. W ramach og艂oszonej publicznie promocji, polegaj膮cej na obni偶ce ceny, sprzedawca umieszcza obok informacji o cenie promocyjnej r贸wnie偶 cen臋 ostatni膮 najni偶sz膮 danego produktu obowi膮zuj膮c膮 w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obni偶ki.
5. Je偶eli obni偶ka ceny, w ramach og艂oszonej publicznie promocji, ma miejsce przed up艂ywem 30 dni od dnia pierwszego wprowadzenia produktu lub us艂ugi do oferty sprzedawcy, sprzedawca informuje klienta o najni偶szej cenie tego produktu lub us艂ugi w okresie od dnia jego wprowadzenia do oferty sklepu internetowego do dnia zastosowania obni偶ki.
6. Sprzedawca informuje, 偶e nie dostosowuje indywidualnie cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Je偶eli sprzedawca zdecyduje si臋 na ustalanie cen na podstawie algorytmu, kt贸ry dostosowuje ceny w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji (profilowanie), sprzedawca udost臋pni klientowi stosown膮 informacj臋 na temat indywidualnego dostosowania ceny.
7. Sprzedawca mo偶e organizowa膰 konkursy.
8. Warunki organizowania konkurs贸w s膮 udost臋pniane na stronie internetowej, w sklepie internetowym, w mediach spo艂eczno艣ciowych sprzedawcy lub w formie aktywnego linka do dokumentu.

XVI. OPINIE
1. W sklepie internetowym sprzedawca umo偶liwia klientom zapoznawanie si臋 z opiniami innych klient贸w na temat produkt贸w lub us艂ug sprzedawcy.
2. Sprzedawca podejmuje uzasadnione i proporcjonalne kroki, kt贸re to kroki pozwalaj膮 na zweryfikowanie umieszczonych w sklepie internetowych opinii na temat produkt贸w lub us艂ug sprzedawcy.
3. Weryfikacja opinii na temat produkt贸w lub us艂ug sprzedawcy polega na sprawdzeniu czy opinie zosta艂y umieszczone przez osoby, kt贸re faktycznie korzysta艂y z produkt贸w lub us艂ug sprzedawcy.
4. Sprzedawca w celu weryfikacji opinii na temat swoich produkt贸w lub us艂ug sprawdza czy podmiot, kt贸ry wystawi艂 opini臋, znajduje si臋 w historii transakcji sklepu internetowego oraz czy w historii transakcji z tym podmiotem widnieje dany produkt lub us艂uga.
5. Je偶eli sprzedawca nie jest w stanie zweryfikowa膰 podmiotu, kt贸ry wystawi艂 opini臋, obok wystawionej opinii pozostawia informacj臋 o braku weryfikacji opinii.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodania w sklepie internetowym opinii swojego klienta poprzez pozyskanie opinii w drodze bezpo艣redniego kontaktu z klientem (np. poprzez wiadomo艣膰 e-mail, SMS, wiadomo艣膰 za po艣rednictwem Messengera), po zweryfikowaniu czy dany klient znajduje si臋 w historii transakcji sklepu internetowego oraz czy w historii transakcji z tym klientem widnieje dany produkt lub us艂uga.
7. Sprzedawca informuje, 偶e nie ma obowi膮zku weryfikowania prawdziwo艣ci opinii na temat swoich produkt贸w lub us艂ug. Weryfikacja opinii obejmuje jedynie fakt, czy autor opinii rzeczywi艣cie zakupi艂 produkt/us艂ug臋 lub czy rzeczywi艣cie u偶ywa艂 produktu/korzysta艂 z us艂ug sprzedawcy.
8. W przypadku wyst膮pienia jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do opinii prezentowanych w sklepie internetowym czy sposobu weryfikacji opinii przez sprzedawc臋, klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮 wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.

XVII. PRZEDSPRZEDA呕
1. Sprzedawca mo偶e prowadzi膰 przedsprzeda偶 wybranych przez siebie produkt贸w.
2. Przedsprzeda偶 jest to mo偶liwo艣膰 z艂o偶enia zam贸wienia dotycz膮cego danego produktu i wniesienia za niego zap艂aty przed dat膮 oficjalnej dost臋pno艣ci produktu w sklepie internetowym.
3. Produkt zam贸wiony i op艂acony w ramach przedsprzeda偶y zostanie dostarczony klientowi dopiero po wprowadzeniu go do sklepu internetowego po jego oficjalnej premierze w sklepie internetowym.
4. Oficjalna premiera produktu okre艣lona jest przez sprzedawc臋 w opisie danego produktu w sklepie internetowym lub na stronie internetowej.
5. Po oficjalnej premierze produktu zam贸wionego i op艂aconego w ramach przedsprzeda偶y sprzedawca informuje klienta w wiadomo艣ci e-mail o sposobie dostarczenia klientowi tego produktu.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do okre艣lenia specjalnej, promocyjnej ceny produktu podczas organizowanej przez siebie przedsprzeda偶y.
7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zwr贸cenia zap艂aty klientom, kt贸rzy op艂acili produkt w przedsprzeda偶y, gdy zorganizowana przedsprzeda偶 nie przynios艂a zak艂adanego przez sprzedawc臋 rezultatu, tzn. w okresie przedsprzeda偶y produkt nie zosta艂 zam贸wiony i op艂acony przez okre艣lon膮 przez sprzedawc臋 liczb臋 klient贸w.

XVIII. PRAWA AUTORSKIE, W艁ASNO艢膯 INTELEKTUALNA, LICENCJA
1. Produkty dost臋pne w sklepie internetowym, materia艂y s艂u偶膮ce do 艣wiadczenia us艂ug przez sprzedawc臋 oraz inne materia艂y dost臋pne w sklepie internetowym lub na stronie internetowej, w szczeg贸lno艣ci tre艣ci, teksty, loga, zdj臋cia, znaki towarowe, nazwy firm, szaty graficzne mog膮 stanowi膰 utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegaj膮 ochronie i stanowi膮 w艂asno艣膰 intelektualn膮 sprzedawcy lub os贸b trzecich.
2. Klient zobowi膮zany jest do poszanowania praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej sprzedawcy pod rygorem odpowiedzialno艣ci cywilnej lub karnej. Klient zobowi膮zany jest r贸wnie偶 do poszanowania praw autorskich i w艂asno艣ci intelektualnej os贸b trzecich.
3. Sprzedawca udziela klientowi licencji niewy艂膮cznej na korzystanie ze swoich utwor贸w, o kt贸rych mowa w ust. 1 niniejszej sekcji regulaminu, w zakresie niezb臋dnym do korzystania z oferowanych przez sprzedawc臋 us艂ug i produkt贸w. Licencja, o kt贸rej mowa w zdaniu pierwszym, udzielana jest na czas 艣wiadczenia us艂ug, z wy艂膮czeniem licencji na korzystanie z tre艣ci cyfrowych, kt贸ra to licencja udzielana jest na czas dost臋pu do danego produktu lub na czas nieokre艣lony w zale偶no艣ci od rodzaju tre艣ci cyfrowej. Okres dost臋pu do danego produktu wskazywany jest w opisie danego produktu, a je偶eli nie jest wskazany w przedmiotowym opisie licencja zostaje udzielona na 365 dni od momentu uzyskania przez klienta dost臋pu do danego produktu.
4. Klient mo偶e korzysta膰 z zakupionych produkt贸w tylko na w艂asny u偶ytek, zgodnie z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa. Klient nie mo偶e udziela膰 dalszych licencji (sublicencji) na rzecz os贸b trzecich.
5. Z uwzgl臋dnieniem przepis贸w o dozwolonym u偶ytku, zabrania si臋 klientowi bez zgody sprzedawcy w odniesieniu do utwor贸w sprzedawcy, o kt贸rych mowa w ust. 1 niniejszej sekcji regulaminu:
a) trwa艂ego lub czasowego zwielokrotniania (reprodukcji) utwor贸w w ca艂o艣ci lub w cz臋艣ci jakimikolwiek 艣rodkami i w jakiejkolwiek formie;
b) wprowadzania jakichkolwiek poprawek, zmian, modyfikacji w cz臋艣ci lub w ca艂o艣ci utwor贸w (wyj膮tek stanowi膮 tre艣ci cyfrowe, kt贸re mog膮 by膰 dostosowywane do potrzeb klienta);
c) odp艂atnego lub nieodp艂atnego rozpowszechniania utwor贸w jakimikolwiek 艣rodkami i w jakiejkolwiek formie;
d) dokonywania jakichkolwiek czynno艣ci rozporz膮dzaj膮cych prawami do utwor贸w na rzecz os贸b trzecich.
6. W odniesieniu do tre艣ci cyfrowych oferowanych przez sprzedawc臋 licencja, o kt贸rej mowa w ust. 3 niniejszej sekcji regulaminu, uprawnia klienta do korzystania z tre艣ci cyfrowej wy艂膮cznie na nast臋puj膮cych polach eksploatacji:
a) zapisanie w pami臋ci urz膮dze艅 elektronicznych nale偶膮cych do klienta;
b) odtwarzanie i przegl膮danie tre艣ci cyfrowej;
c) zwielokrotnianie tre艣ci cyfrowej, jednak wy艂膮cznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami klienta.
7. Udzielenie licencji nast臋puje w momencie uzyskania przez klienta dost臋pu do danej us艂ugi lub produktu.
8. Klient, umieszczaj膮c jakiekolwiek tre艣ci na swoim koncie lub w innym miejscu sklepu internetowego lub strony internetowej, udziela niniejszym sprzedawcy niewy艂膮cznej oraz nieodp艂atnej licencji na czas nieokre艣lony na wykorzystywanie, utrwalanie w pami臋ci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupe艂nianie, wykonywanie publiczne, wy艣wietlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie w szczeg贸lno艣ci w Internecie tych tre艣ci, bez ograniczenia terytorialnego.
9. W przypadku wyst膮pienia jakichkolwiek w膮tpliwo艣ci co do praw autorskich czy udzielonej przez sprzedawc臋 licencji klient mo偶e skontaktowa膰 si臋 ze sprzedawc膮, wysy艂aj膮c wiadomo艣膰 e-mail na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl.

XIX. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych klienta jest sprzedawca 鈥 Katarzyna Maksel prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzib膮 w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮ca si臋台 NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694.
2. Sprzedawca zapewnia, 偶e dok艂ada wszelkich stara艅, aby przekazane przez klienta dane by艂y bezpieczne.
3. Sprzedawca zach臋ca, aby r贸wnie偶 klient dok艂ada艂 wszelkich stara艅 w celu ochrony swoich danych osobowych, w szczeg贸lno艣ci, aby klient w swoim w艂asnym zakresie stosowa艂 odpowiednie 艣rodki minimalizuj膮ce zagro偶enia (np. programy antywirusowe, bezpieczna skrzynka poczty elektronicznej).
4. Klient, korzystaj膮c z jakichkolwiek danych osobowych os贸b trzecich w celu korzystania z us艂ug lub produkt贸w sprzedawcy, zobowi膮zany jest zapewni膰, aby u偶ycie tych danych nast臋powa艂o zgodnie z prawem, w szczeg贸lno艣ci, aby osoby trzecie, do kt贸rych dane nale偶膮, zosta艂y nale偶ycie poinformowane o wykorzystywaniu ich danych.
5. W przypadku korzystania przez klienta z danych osobowych os贸b trzecich, sprzedawca przyjmuje, 偶e u偶ycie tych danych osobowych nast臋puje zgodnie z prawem.
6. Szczeg贸艂y dotycz膮ce przetwarzania danych osobowych znajduj膮 si臋 w Polityce Prywatno艣ci. Polityka Prywatno艣ci dost臋pna jest na stronie: http://akademiamaliwielcy.pl/polityka-prywatnosci/.

XX. INFORMACJE O MO呕LIWO艢CI SKORZYSTANIA Z POZAS膭DOWYCH SPOSOB脫W ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZE艃 ORAZ ZASADACH DOST臉PU DO TYCH PROCEDUR
1. Sprzedawca informuje, 偶e konsumentowi przys艂uguje mo偶liwo艣膰 skorzystania z pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅.
2. Konsumentowi przys艂uguj膮 nast臋puj膮ce mo偶liwo艣ci pozas膮dowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
a) zwr贸cenie si臋 do sta艂ego polubownego s膮du konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygni臋cie sporu wynik艂ego z zawartej umowy;
b) zwr贸cenie si臋 do wojew贸dzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszcz臋cie post臋powania mediacyjnego w sprawie polubownego zako艅czenia sporu mi臋dzy konsumentem a sprzedawc膮;
c) skorzystanie z bezp艂atnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji spo艂ecznej, do kt贸rej statutowych zada艅 nale偶y ochrona konsument贸w (m.in. Federacja Konsument贸w, Stowarzyszenie Konsument贸w Polskich);
d) skorzystanie z platformy ODR (platforma s艂u偶膮ca rozstrzyganiu spor贸w pomi臋dzy konsumentami a przedsi臋biorcami d膮偶膮cymi do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie us艂ug); platforma ODR dost臋pna jest na stronie http://ec.europa.eu/consumers/odr.
3. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce mo偶liwo艣ci skorzystania przez konsumenta z pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅 oraz zasady dost臋pu do tych procedur dost臋pne s膮 w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiot贸w wskazanych w ust. 2 niniejszej sekcji regulaminu.
4. Szczeg贸艂owe informacje dotycz膮ce pozas膮dowych sposob贸w rozpatrywania reklamacji i roszcze艅 dost臋pne s膮 r贸wnie偶 na stronie internetowej Urz臋du Ochrony Konkurencji i Konsument贸w: https://uokik.gov.pl/.

XXI. ROZWI膭ZYWANIE SPOR脫W
1. Wszelkie spory wynik艂e pomi臋dzy klientem a sprzedawc膮 b臋d膮 rozstrzygane przez s膮dy powszechne, a prawem w艂a艣ciwym b臋dzie prawo polskie. Wyb贸r prawa polskiego nie pozbawia konsument贸w praw wynikaj膮cych z bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa pa艅stwa miejsca ich zamieszkania.
2. Ewentualne spory pomi臋dzy klientem a sprzedawc膮 zostan膮 poddane s膮dom w艂a艣ciwym dla siedziby sprzedawcy, a w przypadku klienta b臋d膮cego konsumentem w艂a艣ciwo艣膰 s膮du okre艣laj膮 przepisy kodeksu post臋powania cywilnego.
3. Sprzedawca informuje, 偶e spory wynik艂e pomi臋dzy nim a klientem mog膮 by膰 skierowane do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia, jednak po zako艅czeniu post臋powania reklamacyjnego i w przypadku wyra偶enia zgody przez obie strony sporu.
4. Sprzedawca, w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu mi臋dzy nim a klientem, zach臋ca do podj臋cia negocjacji w celu polubownego rozstrzygni臋cia sporu.

XXII. KOREPETYCJE Z MATEMATYKI
1. Sprzedawca w ramach 艣wiadczonych us艂ug edukacyjnych oferuje korepetycje z matematyki.
2. W celu zawarcia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (korepetycje z matematyki) klient zobowi膮zany jest poda膰 sprzedawcy wymagane przez sprzedawc臋 dane (np. imi臋 i nazwisko, imi臋 i nazwisko dziecka, numer telefonu, numer telefonu dziecka, adres do korespondencji, adres e-mail, adres e-mail dziecka, wyb贸r formy p艂atno艣ci, wiek dziecka, klasa, do kt贸rej ucz臋szcza dziecko) oraz zaakceptowa膰 postanowienia niniejszego regulaminu oraz Polityki Prywatno艣ci sprzedawcy, z kt贸rymi klient powinien si臋 uprzednio zapozna膰. Akceptacja postanowie艅 niniejszego regulaminu powoduje zawarcie ze sprzedawc膮 umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (korepetycje z matematyki).
3. W przypadku korepetycji 艣wiadczonych na rzecz dziecka klienta, klient jest zobowi膮zany poinformowa膰 swoje dziecko o postanowieniach niniejszego regulaminu i postanowieniach Polityki Prywatno艣ci sprzedawcy.
4. W ramach umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (korepetycje z matematyki) zwartej zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu sprzedawca zobowi膮zany jest do 艣wiadczenia korepetycji z matematyki zgodnie z programem, harmonogramem i w okre艣lonej formie, a klient zobowi膮zany jest do uiszczenia wskazanej przez sprzedawc臋 zap艂aty za te us艂ugi.
5. Warunki 艣wiadczenia korepetycji z matematyki, w szczeg贸lno艣ci harmonogram, program, forma, cena s膮 ustalane indywidualnie z klientem (np. drog膮 mailow膮, telefoniczn膮).
6. W przypadku korepetycji grupowych harmonogram, program i forma korepetycji s膮 z g贸ry ustalane przez sprzedawc臋 i przekazane klientowi do wiadomo艣ci przed zawarciem umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (np. w wiadomo艣ci mailowej, w og艂oszeniu w Internecie).
7. Sprzedawca 艣wiadczy korepetycje z matematyki zar贸wno w formie stacjonarnej, jak i zdalnie za pomoc膮 aplikacji online (np. Google Meet, Microsoft Teams). Przed 艣wiadczeniem us艂ug edukacyjnych w formie zdalnej, klient zobowi膮zany jest sprawdzi膰, czy spe艂nia wskazane przez sprzedawc臋 w niniejszym regulaminie wymagania techniczne (Sekcja III. WYMAGANIA TECHNICZNE, ZG艁OSZENIE PROBLEMU TECHNICZNEGO).
8. Klient zobowi膮zany jest ka偶dorazowo do ustalenia ze sprzedawc膮 ilo艣ci zaj臋膰 na najbli偶szy miesi膮c kalendarzowy, z tym 偶e:
a) w przypadku nowego klienta 鈥 klient zobowi膮zany jest do ustalenia ze sprzedawc膮 ilo艣ci zaj臋膰 na najbli偶szy miesi膮c kalendarzowy do ko艅ca tygodnia, w kt贸rym odby艂y si臋 pierwsze zaj臋cia;
b) w przypadku klienta ucz臋szczaj膮cego ju偶 wcze艣niej na korepetycje 艣wiadczone przez sprzedawc臋 鈥 klient zobowi膮zany jest do ustalenia ze sprzedawc膮 ilo艣ci zaj臋膰 na najbli偶szy miesi膮c kalendarzowy najp贸藕niej na ostatnich zaj臋ciach w danym miesi膮cu kalendarzowym.
9. W razie zadeklarowania ilo艣ci zaj臋膰 w danym miesi膮cu, klient zobowi膮zany jest do uiszczenia op艂aty za zadeklarowane zaj臋cia w terminie do ko艅ca miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c zaj臋膰:
a) tradycyjnym przelewem bakowym na konto bankowe nr: 91114020040000380282657109 (tytu艂 przelewu: imi臋 i nazwisko ucznia 鈥 uczematmy) lub
b) p艂atno艣ci膮 BLIK na podany przez sprzedawc臋 numer telefonu.
10. W przypadku korepetycji grupowych klient zobowi膮zany jest do uiszczenia wskazanej przez sprzedawc臋 zap艂aty za korepetycje z g贸ry do ko艅ca miesi膮ca poprzedzaj膮cego miesi膮c rozpocz臋cia zaj臋膰:
a) tradycyjnym przelewem bakowym na konto bankowe nr: 91114020040000380282657109 (tytu艂 przelewu: imi臋 i nazwisko ucznia 鈥 uczematmy) lub
b) p艂atno艣ci膮 BLIK na podany przez sprzedawc臋 numer telefonu.
11. Nowy klient zobowi膮zuje si臋 ui艣ci膰 zap艂at臋 za pierwsze korepetycje z matematyki tu偶 po swoich pierwszych zaj臋ciach lub pierwszych zaj臋ciach swojego dziecka. Gdy nowy klient po pierwszych zaj臋ciach zdecyduje si臋 na sta艂膮 wsp贸艂prac臋 ze sprzedawc膮, zobowi膮zany jest do uiszczenia zap艂aty za zadeklarowane zaj臋cia w danym miesi膮cu do ko艅ca tygodnia, w kt贸rym odby艂y si臋 pierwsze zaj臋cia.
12. Dniem uiszczenia zap艂aty za korepetycje jest dzie艅 uznania rachunku bankowego sprzedawcy.
13. W razie nieuiszczenia op艂aty w ustalonej kwocie i w ustalonym terminie korepetycje z matematyki nie odb臋d膮 si臋. W przypadku opisanym w zdaniu pierwszym, w terminie w kt贸rym mia艂y odby膰 si臋 korepetycje, sprzedawca zastrzega sobie prawo do 艣wiadczenia us艂ug edukacyjnych na rzecz innego klienta.
14. W przypadku niezrealizowania korepetycji z matematyki w ustalonym terminie z winy sprzedawcy, sprzedawca zobowi膮zany jest do odrobienia korepetycji z klientem w najbli偶szym mo偶liwym terminie, uwzgl臋dniaj膮c preferencje godzinowe klienta i samego sprzedawcy. Je偶eli sprzedawca i klient nie znajd膮 wsp贸lnego, wolnego terminu, sprzedawca dokonuje klientowi zwrotu zap艂aty przy u偶yciu takiego samego sposobu zap艂aty, jakiego u偶y艂 klient, chyba 偶e klient wyra藕nie zgodzi艂 si臋 na inny spos贸b zwrotu p艂atno艣ci, kt贸ry nie wi膮偶e si臋 dla niego z 偶adnymi kosztami.
15. W przypadku wyst膮pienia choroby COVID-19, jak r贸wnie偶 innej choroby, kt贸ra uniemo偶liwia艂aby sprzedawcy 艣wiadczenie korepetycji, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na okres izolacji lub na okres trwania innej choroby lub do przeniesienia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na p贸藕niejszy termin lub do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych bez okresu wypowiedzenia. Wraz z ustaniem izolacji lub trwania innej choroby sprzedawca niezw艂ocznie, po ustaleniach poczynionych z klientem, podejmuje si臋 艣wiadczenia lub kontynuowania 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej, je偶eli umowa nie zosta艂a wypowiedziana przez sprzedawc臋 zgodnie z ust. 25 niniejszej sekcji regulaminu.
16. W przypadku wyst膮pienia innych okoliczno艣ci, niewskazanych w ust. 15 niniejszej sekcji regulaminu, kt贸re to okoliczno艣ci uniemo偶liwia艂aby 艣wiadczenie korepetycji bez winy sprzedawcy, w szczeg贸lno艣ci w przypadku wyst膮pienia awarii r贸偶nego rodzaju, sprzedawca zastrzega sobie prawo do zawieszenia 艣wiadczenia korepetycji na okres trwania przedmiotowej okoliczno艣ci lub do przeniesienia 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej na p贸藕niejszy termin lub do wypowiedzenia umowy bez okresu wypowiedzenia.
17. W celu zapewnienia efektywno艣ci prowadzonych korepetycji klient zobowi膮zany jest do poinformowania sprzedawcy, najp贸藕niej na 24 godziny przed planowanymi korepetycjami, o zamiarze ich odwo艂ania. W przypadku odwo艂ania korepetycji w sytuacji opisanej w zdaniu pierwszym, korepetycje zostan膮 odrobione w uzgodnionym przez sprzedawc臋 i klienta dogodnym terminie.
18. Nieobecno艣膰 klienta lub jego dziecka podczas 艣wiadczenia korepetycji i niezg艂oszenie ch臋ci zmiany terminu 艣wiadczenia korepetycji w ci膮gu 24 godzin przed ich planowanym odbyciem, r贸wnoznaczne jest ze spe艂nieniem 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 i powoduje wyga艣ni臋cie po stronie klienta wszelkich roszcze艅 o wykonanie przedmiotu umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (korepetycje traktowane s膮 jako zrealizowane, a klientowi nie przys艂uguje prawo do odrobienia korepetycji ani zwrot uiszczonej zap艂aty). Sprzedawca informuje, 偶e nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieporozumienia zaistnia艂e pomi臋dzy klientem a jego dzieckiem co do terminu i czasu korepetycji 艣wiadczonych przez sprzedawc臋 (np. sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno艣ci za nieobecno艣膰 dziecka na korepetycjach, kt贸ra to nieobecno艣膰 zaistnia艂a bez zgody rodzica 鈥 w takim przypadku r贸wnie偶 korepetycje traktowane s膮 jako zrealizowane, a klientowi nie przys艂uguje prawo do odrobienia korepetycji ani zwrot uiszczonej zap艂aty).
19. W przypadku, gdy ilo艣膰 odwo艂a艅 przekroczy 50% zadeklarowanych korepetycji w miesi膮cu przez dwa kolejne miesi膮ce, sprzedawca zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (korepetycji) bez okresu wypowiedzenia.
20. Nieobecno艣膰 klienta lub jego dziecka podczas 艣wiadczenia korepetycji grupowych r贸wnoznaczne jest ze spe艂nieniem 艣wiadczenia przez sprzedawc臋 i powoduje wyga艣ni臋cie po stronie klienta wszelkich roszcze艅 o wykonanie przedmiotu umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych (korepetycji z matematyki).
21. W przypadku, gdy klient lub dziecko klienta zamierza uczestniczy膰 w korepetycjach 艣wiadczonych stacjonarnie z objawami jakiejkolwiek choroby (np. z objawami takimi jak gor膮czka, kaszel lub katar), sprzedawca, maj膮c na uwadze swoje zdrowie swoje, zastrzega sobie prawo do odm贸wienia klientowi lub dziecku klienta udzia艂u w danej us艂udze edukacyjnej. W przypadku, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, klientowi nie przys艂uguje zwrot uiszczonej zap艂aty. Je偶eli sytuacja opisana w zdaniu pierwszym dotyczy dziecka klienta, klient ma obowi膮zek niezw艂ocznie odebra膰 dziecko po uprzednim wystosowaniu do niego wezwania przez sprzedawc臋 (np. poprzez po艂膮czenie telefoniczne, wiadomo艣膰 SMS).
22. Sp贸藕nienie klienta lub dziecka klienta na korepetycje nie wyd艂u偶a czasu 艣wiadczenia us艂ugi edukacyjnej.
23. Zar贸wno sprzedawca, jak i klient, mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o 艣wiadczenie cyklicznych korepetycji z matematyki za miesi臋cznym okresem wypowiedzenia, kt贸re rozpoczyna bieg od nast臋pnego dnia po dor臋czeniu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy wymaga formy pisemnej/dokumentowej i podania przyczyny wypowiedzenia.
24. Sprzedawcy przys艂uguje prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych bez okresu wypowiedzenia w przypadku, gdy klient lub jego dziecko:
a) narusza postanowienia niniejszego regulaminu;
b) dokonuje czynno艣ci niezgodnych z prawem;
c) pozostaje w op贸藕nieniu z zap艂at膮 za us艂ugi edukacyjne;
d) podejmuje dzia艂ania maj膮ce na celu naruszenie zabezpiecze艅 lub ingerencj臋 w stron臋 internetow膮, sklep internetowy, czy systemy teleinformatyczne sprzedawcy lub aplikacje za pomoc膮 kt贸rych sprzedawca 艣wiadczy us艂ugi edukacyjne;
e) ra偶膮co nie przestrzega zasad zachowania obowi膮zuj膮cych podczas 艣wiadczenia danej us艂ugi edukacyjnej, co przejawia si臋 m.in. w uniemo偶liwieniu lub znacz膮cym utrudnieniu prowadzeniu danej us艂ugi edukacyjnej.
25. Sprzedawcy przys艂uguje r贸wnie偶 prawo do wypowiedzenia umowy o 艣wiadczenie us艂ug edukacyjnych bez okresu wypowiedzenia w przypadku wyst膮pienia u sprzedawcy jakiejkolwiek choroby uniemo偶liwiaj膮cej 艣wiadczenie us艂ugi edukacyjnej.
26. Wypowiedzenie umowy, o kt贸rym mowa w ust. 16, 24 i 25 niniejszej sekcji regulaminu wymaga formy dokumentowej (np. mail, SMS).
27. Wypowiedzenie umowy powoduje zwrot klientowi zap艂aty albo cz臋艣ci wniesionej zap艂aty pomniejszonej o koszt odbytych us艂ug edukacyjnych i koszty us艂ug edukacyjnych, kt贸rych 艣wiadczenie przypada w okresie wypowiedzenia, z zastrze偶eniem, 偶e w przypadku wyst膮pienia okoliczno艣ci, o kt贸rych mowa w ust. 24 niniejszej sekcji regulaminu, klientowi nie przys艂uguje zwrot zap艂aty.
28. Sprzedawca informuje, 偶e pomimo zachowania nale偶ytej staranno艣ci czas 艣wiadczenia korepetycji mo偶e wyd艂u偶y膰 si臋, dlatego sprzedawca zaleca, aby klient lub dziecko klienta zarezerwowali sobie zapasowy czas (ok. 15 min) na w艂a艣ciwe zako艅czenie danej us艂ugi edukacyjnej. Klient lub dziecko klienta mog膮 opu艣ci膰 dan膮 us艂ug臋 edukacyjn膮 punktualnie na odpowiedzialno艣膰 klienta.

XXIII. POSTANOWIENIA KO艃COWE
1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwo艂ywania ofert, promocji, zmiany cen us艂ug i produkt贸w w sklepie internetowym bez uszczerbku dla praw nabytych przez klienta (w szczeg贸lno艣ci warunk贸w um贸w zawartych przed dokonaniem zmiany).
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie z wa偶nych powod贸w, w szczeg贸lno艣ci w przypadku zmian przepis贸w prawa, zmian technologicznych, zmian informatycznych, w przypadku wprowadzania do sklepu internetowego nowych produkt贸w lub us艂ug ich modyfikacji lub zaprzestania ich dostarczania, w przypadku zmiany przedmiotu dzia艂alno艣ci sprzedawcy, czy w przypadku wyst膮pienia konieczno艣ci dostosowania regulaminu do zalecenia, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu w艂adzy publicznej lub orzeczenia s膮dowego. Do um贸w zawartych przed zmian膮 regulaminu stosuje si臋 regulamin obowi膮zuj膮cy w dniu zawarcia umowy.
3. Klienci, posiadaj膮cy konto w sklepie internetowym, o ka偶dej zmianie niniejszego regulaminu zostan膮 powiadomieni drog膮 elektroniczn膮 na adres e-mail przypisany do ich konta. W przypadku braku akceptacji tre艣ci nowego regulaminu, klient ma prawo w ka偶dym czasie wypowiedzie膰 umow臋 o prowadzenie konta poprzez usuni臋cie konta w sklepie internetowym. W celu usuni臋cia konta klient powinien samodzielnie skasowa膰 istniej膮ce konto w sklepie internetowym albo poinformowa膰 sprzedawc臋 o woli usuni臋cia konta w wiadomo艣ci e-mail, na adres: biuro@akademiamaliwielcy.pl. W przypadku gdy sprzedawca jest w trakcie realizacji zam贸wienia z艂o偶onego przez klienta oraz przyj臋tego przez sklep internetowy, usuni臋cie konta nast膮pi niezw艂ocznie po zrealizowaniu przedmiotowego zam贸wienia.
4. Subskrybent, kt贸ry nie wyra偶a zgody na zmian臋 regulaminu, mo偶e wypowiedzie膰 umow臋 o dostarczanie newslettera ze skutkiem natychmiastowym w terminie 7 dni od dnia poinformowania go o zmianie regulaminu. Brak wypowiedzenia, o kt贸rym mowa w zdaniu pierwszym, uznaje si臋 za zgod臋 na zmian臋 regulaminu.
5. W odniesieniu do klient贸w b臋d膮cych przedsi臋biorcami sprzedawca mo偶e wprowadza膰 zmiany w niniejszym regulaminie w ka偶dym czasie na podstawie powszechnie obowi膮zuj膮cych przepis贸w prawa.
6. Niniejszy regulamin oraz za艂膮czniki do niego stanowi膮 wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 搂 1 kodeksu cywilnego.
7. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie maj膮 zastosowanie powszechnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮, ustawy o ochronie danych osobowych oraz og贸lnego rozporz膮dzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
9. Je偶eli jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu w ca艂o艣ci lub cz臋艣ci zostanie uznane za niewa偶ne, bezskuteczne lub niemo偶liwe do wyegzekwowania, nie wp艂ynie to na wa偶no艣膰, skuteczno艣膰 lub mo偶liwo艣膰 wyegzekwowania pozosta艂ych postanowie艅 regulaminu. Sprzedawca i klient niniejszym zgadzaj膮 si臋 zast膮pi膰 takie postanowienie w艂a艣ciwym przepisem prawa.
10. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wy艂膮czaj膮 mo偶liwo艣ci powo艂ywania si臋 przez konsument贸w na bezwzgl臋dnie obowi膮zuj膮ce przepisy prawa reguluj膮ce ochron臋 praw konsument贸w.
11. Niniejszy regulamin obowi膮zuje od dnia 1 stycznia 2023 r.

ZA艁膭CZNIK NR 1: WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY DLA KONSUMENTA
Miejscowo艣膰, data: _____________________
Imi臋 i nazwisko konsumenta: ______________________________________________
Adres zamieszkania: __________________________________________
Adres e-mail: ________________________________________
Numer telefonu: _________________________________
Numer zam贸wienia: _________________________________________________

Dane Sprzedawcy: Katarzyna Maksel prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzib膮 w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮ca si臋台 NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694

Niniejszym o艣wiadczam, 偶e odst臋puj臋 od umowy ___________________________________________

zawartej dnia _______________________________________________________________________

dotycz膮cej: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jaki zosta艂 przez Pani膮/Pana wybrany przy zakupie w sklepie internetowym Akademii Mali Wielcy. Je偶eli p艂atno艣膰 zosta艂a dokonana w inny spos贸b ni偶 przelewem, a chce Pani/Pan otrzyma膰 zwrot 艣rodk贸w na rachunek bankowy, prosz臋 wskaza膰 poni偶ej numer konta bankowego, w艂a艣ciwego do zwrotu pieni臋dzy:
__________________________________________________________________________________.

___________________________________________
data i podpis konsumenta
(podpis sk艂ada Pani/Pan tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwi膮zku z odst膮pieniem od umowy
Dane osobowe, podane w tym formularzu, b臋d膮 przetwarzane w celu obs艂ugi procesu odst膮pienia od umowy. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Katarzyna Maksel prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzib膮 w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮ca si臋台 NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694.
W zwi膮zku z obs艂ug膮 procesu odst膮pienia od umowy dane mog膮 by膰 przetwarzane przez podmioty zewn臋trzne, zaanga偶owane w obs艂ug臋 tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz b臋dzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odst膮pienia od umowy oraz zg艂oszenia potencjalnych roszcze艅 wynikaj膮cych z realizacji odst膮pienia. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce prawa: prawo do informacji, prawo dost臋pu do danych osobowych, prawo do 偶膮dania sprostowania danych osobowych, prawo do usuni臋cia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak r贸wnie偶 prawo do z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do obs艂ugi procesu odst膮pienia od umowy.

ZA艁膭CZNIK NR 2: WZ脫R FORMULARZA ODST膭PIENIA OD UMOWY DLA PRZEDSI臉BIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA
Miejscowo艣膰, data: _____________________
Imi臋 i nazwisko przedsi臋biorcy na prawach konsumenta: ____________________________________
Firma przedsi臋biorcy na prawach konsumenta: ____________________________________________
Adres firmy: __________________________________________
NIP: ____________________________________________________
Adres e-mail: ________________________________________
Numer telefonu: _________________________________
Numer zam贸wienia: _________________________________________________

Dane Sprzedawcy: Katarzyna Maksel prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzib膮 w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮ca si臋台 NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694

Niniejszym o艣wiadczam, 偶e odst臋puj臋 od umowy ___________________________________________

zawartej dnia _______________________________________________________________________

dotycz膮cej: _________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________.

Jednocze艣nie o艣wiadczam, 偶e wskazana powy偶ej umowa jest bezpo艣rednio zwi膮zana z prowadzon膮 przeze mnie dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, ale nie posiada ona dla mnie charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przeze mnie dzia艂alno艣ci gospodarczej na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
Na dow贸d powy偶szego wymieniam poni偶ej kody PKD dla mojej dzia艂alno艣ci gospodarczej znajduj膮ce si臋 w CEIDG:
a) (poda膰 kod PKD i opis):
b) (poda膰 kod PKD i opis):
c) (poda膰 kod PKD i opis):
d) (poda膰 kod PKD i opis):
e) (poda膰 kod PKD i opis):
f) (poda膰 kod PKD i opis):

Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jaki zosta艂 przez Pani膮/Pana wybrany przy zakupie w sklepie internetowym Akademii Mali Wielcy. Je偶eli p艂atno艣膰 zosta艂a dokonana w inny spos贸b ni偶 przelewem, a chce Pani/Pan otrzyma膰 zwrot 艣rodk贸w na rachunek bankowy, prosz臋 wskaza膰 poni偶ej numer konta bankowego, w艂a艣ciwego do zwrotu pieni臋dzy:
__________________________________________________________________________________.

___________________________________________
data i podpis przedsi臋biorcy na prawach konsumenta
(tylko je偶eli formularz jest przesy艂any w wersji papierowej)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w zwi膮zku z odst膮pieniem od umowy
Dane osobowe, podane w tym formularzu, b臋d膮 przetwarzane w celu obs艂ugi procesu odst膮pienia od umowy. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Katarzyna Maksel prowadz膮ca dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮 pod firm膮 Akademia Mali Wielcy Katarzyna Maksel z siedzib膮 w Szczecinie, ul. Parkowa 46/16, 71-634 Szczecin, ujawniona w Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej, pos艂uguj膮ca si臋台 NIP: 8513278124 i numerem REGON: 522729694.
W zwi膮zku z obs艂ug膮 procesu odst膮pienia od umowy dane mog膮 by膰 przetwarzane przez podmioty zewn臋trzne, zaanga偶owane w obs艂ug臋 tego procesu, takie jak biuro rachunkowe. Formularz b臋dzie przechowywany przez okres konieczny do realizacji procesu odst膮pienia od umowy oraz zg艂oszenia potencjalnych roszcze艅 wynikaj膮cych z realizacji odst膮pienia. W zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych, zawartych w formularzu, przys艂uguj膮 Pani/Panu nast臋puj膮ce prawa: prawo do informacji, prawo dost臋pu do danych osobowych, prawo do 偶膮dania sprostowania danych osobowych, prawo do usuni臋cia danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak r贸wnie偶 prawo do z艂o偶enia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezb臋dne do obs艂ugi procesu odst膮pienia od umowy.